Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes lēmumi
11. janvāris, 2022

2022. gada 10. decembrī notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā tika pieņemti 5 lēmumi. Tika nolemts slēgt apbūves tiesību līgumu ar SIA EIPU, izdarīti grozījumi Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA apbūves tiesību līgumā un lemts par pirmpirkuma tiesībām par trīs Liepājas SEZ teritorijā esošiem nekustamajiem īpašumiem.

 

Atbalsta SIA EIPU ūdens termināla projekta attīstību

 

2020.gada 18.decembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un SIA EIPU noslēdza līgumu, saskaņā ar kuru rezervēja SIA EIPU tiesību noslēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu uz Liepājas ostas teritorijā esošā nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 117, Liepājā.

 

Saskaņā ar rezervācijas līgumu SIA EIPU izpildīja nosacījumus un Liepājas SEZ pārvalde 2021.gada 20.decembrī saņēma Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes ”Liepājas pilsētas būvvalde” dokumentu “Atzinums par izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā “Ūdens uzpildes terminālis, Oskara Kalpaka ielā 117, Liepājā””, kas ir bija par pamatu, lai Liepājas SEZ valde lemtu par apbūves tiesību līguma slēgšanu. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar SIA EIPU līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 117, Liepājā uz 30 gadiem būvprojekta “Ūdens uzpildes terminālis, Oskara Kalpaka ielā 117, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

 

Liepājā, Oskara Kalpaka ielā 117, plānota dzeramā ūdens termināla būvniecība ar mērķi nodrošināt tālāku dzeramā ūdens tirdzniecību. Termināla būvniecību ir plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām.

 

Plašāka informācija par uzsāktā projekta iecerēm un realizāciju būs pieejama līdz ar būvatļaujas saņemšanu no Liepājas pilsētas Būvvaldes un reālo būvdarbu uzsākšanu.

 

Izdara grozījumus apbūves tiesību līguma

 

Liepājas SEZ valde nolēma slēgt vienošanos ar “Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA par grozījumu izdarīšanu 2021. gada 25. februāra līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 185A, Liepājā, nosakot, ka būvprojekts “Teritorijas labiekārtošana un dīķa-baseina izbūve Brīvības ielā 185A, Liepājā” jāīsteno līdz 2022. gada 31. augustam.”

 

Neizmanto pirmpirkuma tiesības

 

Liepājas SEZ valde izskatīja trīs nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību jautājumus un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esoša nekustamā īpašuma Spīdolas iela 2A, Liepājā, Muitas ielā 2, Liepājā un Satiksmes iela 6, Liepājā.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30