Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes 11.februāra sēdes lēmumi
15. februāris, 2022

2022. gada 11. februārī notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā tika pieņemti 10 lēmumi, pārsvarā par zemes nomas tiesību līgumiem, kā arī par zemesgabala robežu maiņu.

 

  • Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar SIA WHL līgumu par zemesgabalu Roņu ielā 6B, Liepājā, nomu uz 30 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai un nomniekam piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, uzturēšanai un komercdarbībai.

 

  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, ņemot vērā nekustamā īpašuma Lazaretes ielā 15, Liepājā, īpašnieku maiņu, nolēma slēgt vienošanos ar LSEZ SIA “SOLO L” par noslēgtā nomas līguma izbeigšanu, bet slēgt nomas tiesību līgumu ar SIA “2G projekts” par zemesgabala Lazaretes ielā 15, Liepājā nomu uz 30 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai un nomniekam piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, uzturēšanai un komercdarbībai.

 

  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma izbeigt zemes nomas tiesību līgumus ar SIA “Industry&Transit Service” par nekustamajiem īpašumiem 14.novembra bulvāris 17, Liepājā un 14.novembra bulvāris 19B, Liepājā, bet slēgt ar jaunajiem īpašniekiem Raiti Kopštālu un Jāni Rupeiku līgumus par zemesgabalu nomu uz 30 gadiem nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, uzturēšanai un saimnieciskās darbības veikšanai.

 

  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GAMMA-A” vienošanos par līguma par nekustamā īpašuma – zemesgabala Kuģinieku ielā 2, Liepājā nomas izbeigšanu un slēgt ar SIA “ERVILS” līgumu par zemesgabalu Kuģinieku ielā 2, Liepājā nomu uz 30 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai un nomniekam piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, uzturēšanai un komercdarbībai. Abi lēmumi saistīti ar nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu.

 

  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde iepazinās ar SIA “Baltic System Transport” iesniegumu par Atslēdznieku ielu 37 un Atslēdznieku ielu 39, Liepājā robežu maiņu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piekrist zemes robežu maiņas projekta zemesgabalu Atslēdznieku ielā 37, Liepājā un Atslēdznieku ielā 39, Liepājā izstrādei. Visus ar zemes robežu maiņu saistītos izdevumus sedz ”Norplast Piemare” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS.

 

Pēc zemes robežu maiņas projekta realizācijas un datu reģistrācijas zemesgrāmatās Liepājas SEZ valde uzdeva Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam virzīt izskatīšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdē jautājumus par grozījumu veikšanu nekustamo īpašumu nomas un apbūves tiesību līgumos par nekustamajiem īpašumiem.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30