Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvalde var slēgt jaunus ieguldījumu līgumus ar LSEZ kapitālsabiedrībām
07. marts, 2022

13.Saeima 2022.gada 3.marta sēdē pieņēma grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, kas stājas spēkā 2022.gada 5.martā, līdz ar to Liepājas SEZ pārvalde ir tiesīga slēgt jaunus līgumus par ieguldījumu veikšanu.

 

2021.gada 2.novembrī tika pieņemti MK Noteikumi Nr.729 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam”, kas stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

MK noteikumi paredz, ka 2022.-2027 gada periodā Latvijai ir paredzēta bāzes intensitāte 30 % (līdz šim – 35%) ar iespēju palielināt maksimālo atbalsta intensitāti (var summēt kopā, ja attiecināms), par:

  • 10% vidēja uzņēmuma gadījumā;
  • 20% maza uzņēmuma gadījumā;
  • 10% reģionos, kuros 2009.–2018. gada periodā iedzīvotāju skaits saruka par vairāk nekā 10 % t.sk. Kurzemē.

 

Jaunie MK Noteikumi Nr.729, spēkā no 2022.gada 1.janvāra

Maksimālā intensitāte

līdz 31.12.2021.

Atbilstība MVU

Bāzes intensitāte

Atbalsta palielinātās intensitātes MVU

Atbalsta palielinātās intensitātes reģioniem ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu

 

 

Mazs

30%

+20%

+10%

60%

55%

Vidējs

30%

+10%

+10%

50%

45%

Liels

30%

-

+10%

40%

35%

 

 

Lai atbalsta intensitātes varētu piemērot bija nepieciešams saskaņot ar Eiropas Komisiju Reģionālāatbalsta karti 2022.-2027. gadam, kas ir izdarīts, kā arī bija jāveic grozījumi atbalsta programmās, t.sk., likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kas stājās spēkā 2022. gada 5. martā.

 

Informācijai:

2022.gada 1.janvārī iestājās normatīvā regulējuma pārrāvums, kā laikā brīvostu un speciālo ekonomisko zonu pārvaldes nedrīkstēja slēgt jaunus līgumus par ieguldījumu veikšanu.

2021. gadā Liepājas SEZ pārvalde noslēdza 21 ieguldījumu līgumu par kopējo summu 8,2 milj. euro.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30