Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes 18.marta lēmumi
21. marts, 2022

2022. gada 18. martā notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā tika pieņemti 14 lēmumi, gan par ieguldījumu līgumu slēgšanu par kopējo summu aptuveni 2,3 milj. EUR, gan par zemes nomas tiesību līgumiem, kā arī par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā.

 

Par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā

Liepājas SEZ valde izvērtēja iesniegtos dokumentus un nolēma slēgt vienošanos ar LSEZ “EURO DK” SIA par noslēgtā līguma par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izbeigšanu ar 2022. gada 21.martu. Lēmums saistīts ar uzņēmuma restrukturizāciju. Vienlaikus Liepājas SEZ valde nolēma piešķirt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu RANGEFUL SIA un slēgt līgumu par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Vienlaikus Liepājas SEZ valde nolēma slēgt vienošanos ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrību ''KURSA'' par noslēgtā līguma par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izbeigšanu ar 2022. gada 21.martu. Lēmums saistīts ar uzņēmuma īpašnieku maiņu un uzsākto uzņēmuma restrukturizāciju.

 

Atbalsta ieguldījumu projektu īstenošanu

Liepājas SEZ valde izvērtēja un atbalstīja piecus ieguldījuma projektus un nolēma slēgt līgumus par kopējo summu 2 295 483,72 EUR.

 

Liepājas SEZ valde nolēma slēgt līgumu ar RANGEFUL SIA līgumu par ieguldījumu projekta “Noliktavas pārbūve Satiksmes ielā 6, Liepājā” veikšanu. Uzņēmums plāno realizēt projektu laika posmā no 2022.gada 21.marta līdz 2024.gada 31.decembrim par kopējo summu 1 300 000,00 EUR.

 

Saskaņā ar iesniegumam pievienoto RANGEFUL SIA deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai RANGEFUL SIA ir mazais komersants, līdz ar to maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ieguldījumu projekta “Noliktavas pārbūve Satiksmes ielā 6, Liepājā” attiecināmajām izmaksām ir 60%. Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ieguldījumu līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA Vecās Ostmalas Biznesa Parks, kura laika posmā no 2022.gada 25.marta līdz 2022.gada 30.decembrim plāno realizēt projektu “Ražošanas telpu renovācija un pielāgošana Nomnieka saimnieciskai darbībai, Liepājā, Vecā Ostmala 10” par kopējo summu 248 483,72 EUR. Maksimālā atbalsta intesitāte 60%.

 

Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ieguldījumu līgumu ar Caljan LSEZ SIA, lai uzņēmējs īstenotu projektu “Iekrāvēja iegāde noliktavas departamentam” par kopējo summu 62 000,00 EUR. Caljan LSEZ SIA ir lielais komersants un pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 40%.

 

Liepājas SEZ valde nolēma atbalstīt SIA LSEZ LIEPAJA BULK TERMINAL LTD plānoto projektu “Pretputēšanas sistēmas beramkravu tehnoloģijām” par kopējo summu 150 000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) un slēgt ieguldījumu līgumu. Projektu plānots īstenot laika posmā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 1.oktobrim. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 40%.

 

Vēl Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ieguldīju līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA LPSP, lai uzņēmējs varētu laika posmā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.decembrim varētu īstenot projektu “Jaunu moderno tehnoloģiju ieviešana” par kopējo summu 535 000,00 EUR. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “LPSP” ir mazais komersants un var saņemt maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāti līdz 60%.

 

Par nekustamajiem īpašumiem

Liepājas SEZ valde izskatīja un nolēma uz savstarpējas vienošanās pamata izbeigt nomas līgumus par nekustamajiem īpašumiem Roņu iela 6C, Liepājā Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja Atmodas bulvāris 21B, Liepāja, vienlaikus slēdzot jaunus nomas līgumus par šiem nekustamajiem īpašumiem ar SIA WHL, SIA “LZK” un SIA “Domo LV”.

Liepājas SEZ valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Neatkarības rotas iela 1, Liepājā.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30