Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" pārskata aktivitātes
19. аprīlis, 2022

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:

 

  • Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;
  • Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.

 

2022. gada 14. aprīlī, Liepājas SEZ pārvaldei parakstot pieņemšanas aktu, tika pabeigti Karostas kanāla nakts apgaismojuma uzstādīšanas darbi, kuru ietvaros Karostas kanāla zonā no kanāla ieejas līdz Tosmares baseina atzaram tika veikta nakts apgaismojuma ierīču uzstādīšana, tādējādi ievērojami uzlabojot kuģošanas drošības apstākļus, kuģiem diennakts tumšajā laikā pārvietojoties Karostas kanāla akvatorijā.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30