Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes lēmumi 12.jūlijā
13. jūlijs, 2022

2022. gada 12. jūlijā notika Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija pieci jautājumi par ieguldījumu līgumu slēgšanu, kā arī par zemes nomas līgumu, grozījumiem apbūves tiesību līgumā un par līgumu par būvprojekta izstrādi.

 

 

Par līgumiem par ieguldījumu projektu īstenošanu

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Swedan Partners" līgumu par ieguldījumu projekta “CNC virpošanas un frēzēšanas iekārtu iegāde” veikšanu.

 

Ieguldījumu projekts plānots īstenot laika posmā no 2022.gada 14.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim par kopējo summu 400 000,00 EUR.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ "Jensen Metal" SIA līgumu par ieguldījumu projekta “Jaunas CNC frēzēšanas iekārtas iegāde” veikšanu, kuru uzņēmums plāno īstenot laika posmā no 2022.gada 14.jūlija līdz 2024.gada 31.decembrim par kopējo summu 245 000,00 EUR.

 

Kopumā šogad noslēgti 11 līgumi par ieguldījumu veikšanu ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām par kopējo summu 3 803 683,72 EUR.

 

Par ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanu.

 

Starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA EIPU noslēgts apbūves tiesību līgums par Liepājas ostas teritorijā esošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu: Oskara Kalpaka ielā 117, Liepājā.

Apbūves tiesība piešķirta ar mērķi ūdens uzpildes termināla būvniecībai, lai nodrošinātu projekta inženiertīklu un iekārtu ierīkošanu/novietošanu, un tehnoloģisko procesu nodrošināšanu, projekta realizētājs lūdz piešķirt papildus platību. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot pamatojumu un iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar SIA EIPU nomas līgumu par Liepājas ostas teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem uz 30 gadiem inženiertīklu un iekārtu novietošanai un ierīkošanai kā arī saimnieciskās darbības veikšanai:

1.1. zemes gabala daļa no Brīvostas akvatorijas;

1.2. daļa no Sadales mola;

1.3. daļa no zemes gabala Brīvostas iela 2F, Liepājā;

1.4. daļa no zemes vienības Brīvostas iela 2G, Liepājā.

 

Par grozījumu izdarīšanu līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu

 

2019. gada 29. aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “ICS Property” noslēgts līgums par apbūves tiesības piešķiršanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašumā – zemesgabalā Meldru ielā 8, Liepājā. Līguma darbības termiņš ir 2049. gada 28. aprīlis.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtēja uzņēmēja iesniegtos dokumentus un pamatojumu un nolēma pagarināt būvprojektā “Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve” paredzēto būvju būvniecības darbu uzsākšanas termiņu līdz 2022.gada 23.oktobrim un uzbūvētās būves nodošanas ekspluatācijā termiņu līdz 2023. gada 30.decembrim.

 

Par līguma par būvprojekta izstrādi objektam bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā

 

2022.gada 10.maijā Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvalde izsludināja atklātu konkursu par Būvprojektu izstrādi objektam “Ielu infrastruktūras izbūve un būvju demontāža bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā” 1. un 2.kārta”. 2022.gada 17.maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkuma komisija nolēma iepirkuma rezultātā piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “BM-projekts”. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja iepirkuma dokumentāciju un nolēma slēgt ar SIA “BM-projekts” līgumu.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30