Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Cieto segumu iegūst pēdējais atlikušais grants seguma autoceļa posms Liepājas ostā
13. oktobris, 2022

Izmantojot labvēlīgos laika apstākļus, šajās dienās tiek uzklāta asfaltbetona virskārta Atslēdznieku ielas posmam un tas nozīmē, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īstenotais projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta” ir iegājis savā finiša taisnē. Visi būvdarbi saskaņā ar vienošanos ir jāpabeidz līdz šā gada 13. novembrim.

 

Liepājas SEZ pārvaldes īstenotais projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta” ir loģisks turpinājums jau līdz šim īstenotajiem projektiem, kuru ietvaros 2017. gadā rekonstruēja  Veco ostmalu posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai – nomainīja brauktuves segumu, izbūvēja jaunas un rekonstruēja esošās pazemes inženierkomunikācijas.  Savukārt projekta īstenotās 3. kārtas ietvaros labiekārtoja teritoriju Ūliha ielas galā, demontējot vecu noliktavu un izbūvējot stāvlaukumu un zivju izkraušanas vietu.

 

Atslēdznieku ielas posma pārbūve ir daļa no projekta un tas bija pēdējais autoceļa posms, kuram līdz šim Liepājas ostā  nebijā stigrā jeb asfaltbetona seguma. Kā norādīja projekta vadītājs, Liepājas SEZ pārvaldes tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis, esam veiksmīgi pārvarējuši projekta īstenošanas gaitā radušās problēmsituācijas un šobrīd būvdarbi rit pēc saskaņotā laika grafika. “Tas ļauj domāt, ka projekts tiks pilnībā īstenots un noteiktajos termiņos”.  Vēl būvniekiem jāveic atsevišķi labiekārtošanas darbi un jāsakārto projekta dokumentācija.

 

Pavasarī pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma  SIA "TILTS” neatsāka būvdarbus, jo līdz ar ģeopolitisko situāciju un karu Ukrainā ievērojami bija sadārdzinājušās būvdarbu izmaksas, taču augustā tika noslēgta vienošanās un darbi tika atsākti.

 

Starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TILTS”   2021. gada 7. aprīlī tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu būvobjektā “Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošanu un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve. 1. un 2. kārta”, “Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana” un “Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86 un Nr.87 atjaunošana”.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30