Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas osta gatavojas ziemas navigācijas sezonai
26. oktobris, 2022

Liepājas SEZ pārvaldes Hidrogrāfijas grupa gatavojas ziemas navigācijas sezonai un veic visas nepieciešamās darbības, lai apsekotu un vajadzības gadījumā sagatavotu navigācijas zīmes krastā un jūras akvatorijā ap Liepājas ostu. Kopumā Liepājas SEZ pārvaldes Kapteiņdienesta Hidrogrāfijas grupas pārziņā ir 82 objekti, no kuriem 51 atrodas ūdenī, kas ir kā ceļa zīmes kuģu satiksmē.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ziemas navigācija visās Latvijas ostās sākas 15. decembrī un beidzas 15. aprīlī. Ziemas navigācija nozīmē, ka kuģu īpašniekiem ir pienākums šajā laikā sagatavot kuģus drošai kuģošanai pie negatīvām gaisa temperatūrām. Uz kuģa jābūt nodrošinātam aprīkojumam kuģa korpusa atbrīvošanai no apledojuma. Lēmumu par ziemas navigācijas uzsākšanu Liepājas ostā pieņem Liepājas ostas kapteinis, balstoties uz reālo situāciju. Tomēr svarīgi ir ziemas sezonai gatavoties laicīgi.

 

Navigācijas zīmju izvietošanu vadlīnijās un kuģu ceļos nosaka Starptautiskie noteikumi, kas ir vienota sistēma visās ostās, lai ikviens kuģis varētu droši ienāk un iziet no ostas. “Bojas ir kā ceļazīmes uz ceļa, bet regulē nevis automašīnu satiksmi, bet gan kuģu”, uzsver Hidrogrāfijas grupas vadītājs Dainis Enģelis. Liepājas ostā jau vairāk kā divdesmit gadus tiek izmantotas navigācijas zīmes, kas darbojas izmantojot saules baterijas. Tas nozīmē, ka dienā tās uzlādējas, lai rādītu ceļu kuģiem diennakts tumšajā laikā.

 

Liepājas osta vēsturiski izbūvēta tā, ka var lepoties ar veseliem trīs ārējiem vārtiem, kas ir nozīmīga priekšrocība salīdzinot ar citām ostām.  Atkarībā no laika apstākļiem kuģi var izmantot piemērotākos vārtus. Līdz šim droša kuģošana bija pa ostas dienvidu un vidus vārtiem, bet pēc ES Kohēzijas fonda projekta īstenošanas, droši var izmantot arī platākos (platums 220 m) Liepājas ostas vārtus – ziemeļu vārtus, atbilstoši pieļaujamajai kuģu iegrimei.  Abās vārtu pusēs 2020. gadā uzstādītas jaunas navigācijas zīmes.

 

Liepājas osta var lepoties arī ar trīs iekšējiem vārtiem, kas ir vārti ostas iekšējā reidā  uz Karostas kanālu un divi vārti uz dziļūdens piestātnēm Brīvostā. Liepājas ostas ārējā un iekšējā reidā atrodas 81 navigācijas zīme. Tālāka no tām ir Alfa jeb pieņemšanas boja, kas atrodas 9 km no Liepājas ostas vārtiem. Tā ir navigācijas zīme, kuru sasniedzot kuģa kapteinis sazinās ar ostas Kaptieņdienstu un saņem norādījumus par turpmākām darbībām – ieņemt enkurvietu, gaidīt loci vai ko citu.

 

Kā norādīja Hidrogrāfijas grupas vadītājs Dainis Enģelis, Liepājas osta konfigurācija ir sarežģīta, bet kuģošanai droša dažādos laika apstākļos un dažādos vējos. “Mūsu uzdevums ir ikdienā rūpēties, lai visas navigācijas zīmes būtu savā vietā un darbotos atbilstoši savai funkcionalitātei. Vasarā tas ir vieglāk, bet ziemā grūtāk. Ziemas ir dažādas. Siltās ziemas ir vējainas un bieži vien vētrās tiek norautas vai bojātas tās zīmes, kas atrodas ūdenī, bet aukstās ziemās ir citi riski. Šobrīd tiek veikts darbs, lai apsekotu visas navigācijas zīmes un hidrobūves.”

 

Liepājas osta būvēta, neizmantojot dabiskus veidojumus – upes deltu, līci, kas aizsargātu ostu no vēja un viļņu iedarbības, tādēļ no ārējo spēku iedarbības to aizsargā sarežģīta hidrotehnisko aizsargbūvju sistēma, kurā atrodas trīs vārti, kas savieno ostas akvatoriju ar atklāto jūru. Kalpojot militāriem mērķiem, kad Liepāja bija slēgta PSRS bruņoto spēku karabāze, ostas infrastruktūra tika uzturēta nepietiekošā līmenī un apjomā, tādējādi pašlaik daļa no ostas hidrotehniskajām būvēm ir neapmierinošā stāvoklī un katru gadu ir tiek veikta to apsekošana un uzturēšana, nākotnē plānojot ieguldījumus to sakārtošanai.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30