Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Tikšanās svētku noskaņās ar Liepājas SEZ teritorijās strādājošajiem uzņēmējiem
14. decembris, 2022

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis 14. decembrī uz kopīgu tikšanos aicināja lielāko uzņēmumu vadītājus, kuri strādā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

 

Liepājas speciālā ekonomiskā zona ir teritorija, 2/3 no Liepājas pilsētas… Bet par aktīvu uzņēmējdarbības vidi un pilsētas ekonomisko ekosistēmu to padara uzņēmēji.

 

Ikviens uzņēmums, kurš strādā, nodrošina darbavietas ar konkurētspējīgu atalgojumu ir Liepājas labklājības pamats neatkarīgi vai uzņēmumus darbojas apstrādes rūpniecībā, ostā vai kādā citā nozarē. Tieši uzņēmēju kopums rada Liepājas ekonomisko stabilitāti, nepārtraukti attīstoties un sadarbojoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un pašvaldību.

 

Kad pūš pārmaiņu vēji, vieni būvē aizsargvaļņus, citi – vējdzirnavas - tā ir sena gudrība. Uzņēmēji, kuri rūdīti Liepājas vējos spēj pastāvēt pārmaiņu vējos un nevis slēpjoties aiz aizsargvaļņiem, bet gan būvējot vējdzirnavas un šo vēju izmanto. Nav viegli, bet neviens jau nav teicis, ka veiksmīga uzņēmējdarbība ir viegla. Jau pats vārds uzņēmējs pasaka daudz – uzņemties atbildību par to, ko dari, par cilvēkiem un par savu valsti.

Liepājas speciālā ekonomiskā zona ir plašā teritorija, kura apvieno pievadceļus un attīstības teritorijas, ostu, industriālās teritorijas, lidostu. Tas ir kā zeme, ūdens, uguns un gaiss, kas tikai kopā, sinerģijā un mijiedarbībā var radīt vienu veselumu – Liepājas ekonomisko ekosistēmu, kura ir vērsta uz labklājību un izaugsmi.

 

Par efektīvu un ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību īpašs paldies LSEZ SIA "Trelleborg WheelSystems Liepaja", kurš ražo lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikas riteņu diskus un Liepājā strādā no 2007. gada. 2018. gadā būtiski paplašinājās un turpina, ieguldot darbiniekos, tehnoloģijās un vides aizsardzībā, lai tiektos uz pilnību. Šogad sasniedza ražošanas apjomu 1000 tonnas mēnesī.

 

Īpašs paldies arī LSEZ SIA “Baltic Transshipmet center” par pārdomātu un mērķtiecīgu attīstību. Uzņēmums bija pirmais ārvalstu investors, kurš izvēlējās savu terminālu būvēt Karostas kanālā. 2022. gadā savu noliktavu saimniecību palielināja par vairāk kā 5000 m2, bet kravu apgrozījumu par 30%.

 

Par uzdrīkstēšanos, ļaušanos izaicinājumam saglabāt Karostas vēsturisko apbūvi un būvēt jaunu rūpnīcu šajos sarežģītajos pārmaiņu vējos, paldies SIA “EB Liepāja” par vēsturiskās apbūves iekļaušanu jaunas ražošanas ēkas būvniecības projektā.

 

Paldies arī SIA “UPTK” par pārliecību un ticību tam, ko dara un par nozīmīgu būvniecības projektu īstenošanu Liepājas SEZ teritorijā.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30