Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" pārskata aktivitātes
19. decembris, 2022

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes: 

  • Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;
  • Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.
  •  

Izvērtējot Pretendenta iesniegto piedāvājumu un ņemot vērā to, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā piedāvātā līgumcena, 2022.gada 15.decembrī tika pieņemts lēmums atklāta konkursa “Kuģu vadulu izbūve Liepājas ostas Karostas kanālā izgriežamā tilta rajonā – būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” ar identifikācijas Nr. LSEZ 2022/90/K rezultātā piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS "BMGS" par kopējo līgumcenu EUR 2 370 583,00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30