Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Noslēgusies ģeoloģiskā izpēte pie Oskara Kalpaka tilta
31. marts, 2023

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projektu “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” un uzsākta pēdējās komponentes īstenošana – vadulu jeb aizsargierīču uzstādīšana pie O.Kalpaka tilta balstiem. Projekta īstenošanu uzsāka ar ģeoloģisko izpēti, kas veiksmīgi noslēgusies. Projektu īsteno AS “BMGS”, kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un līguma summa ir EUR 2 370 583,00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Karostas kanālā pie Oskara Kalpaka tilta tika veikta ģeoloģiskā izpēte, kas ir svarīgs priekšnoteikums projekta “Kuģu vadulu izbūve Liepājas ostas Karostas kanālā izgriežamā tilta rajonā – būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” īstenošanai.

 

Uldis Hmieļevskis, Liepājas SEZ pārvaldnieks: “Kuģošanas un navigācijas drošības nekad nevar būt par daudz, turklāt vēl labā atmiņā mums visiem ir negadījums ar tankkuģi "Anna" 2006. gada vasarā. Tas ne tikai  prasīja ievērojamus finanšu ieguldījumus, bet svarīgu un aktīvu pilsētas daļu uz vairākiem gadiem noslēdza no pārējās pilsētas. Mēs to negribam vēlreiz pieļaut. Vadulu  jeb tilta aizasrgkonstrukciju izbūve ļaus apvienot vairākas lietas – uzlabos kuģošanas drošību, nodrošinās ekonomiskās aktivitātes pieaugumu ostas terminālos, kas atrodas Karostas kanāla krastos un pasargās mūs visus no iespējamiem negadījumiem nākotnē.“

 

Turpat divu nedēļu garumā ar speciālu tehniku aprīkots kuģis veica inženierģeoloģisko izpēti gan ūdenī, gan kanāla krastos. Tas bija nepieciešams tālākiem aprēķiniem Oskara Kalpaka tilta balstu aizsargkonstrukciju jeb vadulu izbūvei. Veiksmīgai projekta īstenošanai piesaistīta inženierkonsultantu firma ”Witteveen+Bos Latvia”. Pēc ģeoloģiskās izpētes datu apkopošanas tiks veikti aprēķini, lai varētu noteikt   vadulu jeb cauruļpāļu izvietojumu un varētu turpināt konstruktīvo elementu detalizācijas saskaņošanu ar speciālistiem. 

 

Vadulu izbūve paredzēta gan kreisajā, gan labajā pusē tiltam, kas aizsargātu šo tiltu no iespējamām avārijām. Pēdējā no tām notika 2006. gadā, kad tilta ziemeļu daļas balstā ietriecās neuzmanīga kapteiņa vadītais Gruzijas tankeris "Anna", radot tik nopietnus bojājumus, ka tilts līdz rekonstrukcijas darbu beigām 2009. gadā nebija izmantojams. Aizsargbarjeras tiks projektētas tā, lai spētu atvairīt līdz pat 150 m gara, straujā gaitā braucoša kuģa triecienu. Tā kā 1906. gadā būvētais tilts ir inženiertehnikas piemineklis, tiek domāts, lai jaunās konstrukcijas nebojātu tā vēsturisko izskatu.

 

Pie tilta balstiem plānotie darbi tiks organizēti tā, lai neietekmētu tilta izgriešanas grafiku, kā arī kuģu kustību.

 

Šobrīd top tilta balstu aizsargkonstrukciju būvprojekts, bet reāli darbi varētu sākties šā gada jūnijā. To izmaksas ir 2,4 miljoni eiro, un darbi ir noslēdzošais 4. posms Liepājas SEZ pārvaldes īstenotajā projektā ES Kohēzijas projektā par kuģošanas drošības uzlabošanu Karostas kanālā, kas tika uzsākts jau 2018. gadā.

 

Ivo Koliņš, Liepājas SEZ pārvaldes Tirgus izpētes un analītikas daļas vadītājs: “Pirmā komponente ir ostas Ziemeļu vārtu infrastruktūra, kuras ietvaros tika rekonstruēti Ziemeļu mola galva un Ziemeļu vārti aprīkoti ar navigācijas gaismām, lai tos var droši izmantot arī diennakts tumšajā laikā. Otrā komponente – Karostas kanāla atjaunošana, kuras ietvaros atjaunoja tā molus un pārbūvēja 1. piestātni. Trešā komponente bija Karostas kanāla nakts apgaismojuma uzstādīšana. Ceturtā komponente – vadulu jeb atvairierīču uzstādīšana.”

 

Projekta kopējās izmaksas ir 5,2 miljoni eiro, no kuriem 3,4 miljoni ir Kohēzijas fonda finansējums.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30