Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Informatīvajā dienā Karostas apkaimē apmeklētājiem būs lieliska iespēja iepazīties ar Karostas noslēpumiem un kanāla sanācijas darbu gaitu
21. аprīlis, 2023

2023. gada 27. aprīlī norisināsies informatīvs pasākums par Karostas kanāla kultūrvēsturisko un dabas mantojumu un Karostas kanāla sanācijas darbiem. Liepājas iedzīvotājiem un viesiem vēsturnieka Jura Raķa pavadībā būs iespēja izzināt Karostas kanāla noslēpumus un vērot sanācijas darbu norisi.

 

Karostas informatīvās dienas apmeklētāji aicināti 27. aprīlī pulcēties plkst. 11:00 Zemgales ielā 2/12 pie Karostas manēžas, lai vēsturnieka Jura Raķa aizraujošā stāstījuma pavadībā uzzinātu gan par kultūrvēsturisko, gan dabas mantojumu. Tiks prezentēti informatīvi materiāli,  demonstrēta dokumentāla īsfilma par Liepājas Karostas mantojumu, par Karostas kanāla vēsturi un būs iespēja piedalīties pastaigā pa kanālam pieguļošajām teritorijām, lai klātienē vērotu sanācijas darbu procesu. Pasākuma noslēgumā apmeklētājus ekskursijā pa kanālu izvizinās kuģītis piedāvājot pavisam jaunu ieskatu uzsāktajos vides uzlabošanas darbos.

 

Ar informatīvās dienas palīdzību aicināsim liepājniekus un  viesus ieskatīties Liepājas Karostas vēsturē caur pašu liepājnieku atmiņām, apzinoties šī kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma nozīmes tecējumu cauri laikiem. Liepājas Karosta sniedz unikālu ieskatu Latvijas un Liepājas vēsturē. Tās dabas un kultūras mantojums, kurš arī mūsdienās Liepājniekus nodrošina ar dažādiem rekreācijas un vidi regulējošiem pakalpojumiem, ir saudzējama vērtība.

 

Mūsdienās Liepājas Karostas teritorija kļūst par aizvien nozīmīgāku Liepājas sociālekonomisko un sadzīves daļu, tāpēc ar projekta palīdzību veiktie kanāla attīrīšanas darbi ļaus vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem baudīt Karostas vērtības tīrākā un kvalitatīvākā vidē, veicinot tās ūdens ekosistēmu atjaunošanos un piesārņojuma mazināšanos. Pasākums ir jau 3. informatīvā kampaņa Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes projektā “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi”.

 

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

 

Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 117 647,05 EUR, no kurām 4 350 000,00 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.

 

 

Papildus informācija par projektu:

https://liepaja-sez.lv/lv/media/jaunumi/675-liepajas-sez-parvalde-uzsak-karostas-kanala-attiri-anu-no-vesturiska-vides-piesarnojuma

https://liepaja-sez.lv/lv/media/jaunumi/623-norvegijas-pieredze-ilgtspejiga-piesarnotu-udens-tilpnu-gultnu-atjauno-ana-pec-sanacijas-darbiem

https://liepaja-sez.lv/lv/media/jaunumi/595-karostas-kanala-attiri-ana-ieguldijums-baltijas-juras-ekologijas-un-liepajas-vides-veselibas-uzlabo-ana

https://fb.watch/j_1LTUeZmG/

http://baltijaskrasti.lv/blog/projekti/karostas-sanacija/

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30