Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes 25.aprīlī pieņemtie lēmumi
25. аprīlis, 2023

2023. gada 25.aprīlī notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā tika pieņemti 10 lēmumi. Tika pieņemti vairāki lēmumi, kas tieši saistīti ar Liepājas industriālā parka izveidi, izskatīja vairākus jautājumus par ieguldījumu līgumu veikšanu un par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

 

Turpinās darbs pie Liepājas industriālā parka izveides

 

Šā gada 25. aprīlī Liepājas SEZ valde atbalstīja Liepājas industriālā parka ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2023.-2038. gadam un nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību par Liepājas industriālā parka izveidi bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā. Liepājas SEZ pārvalde ir sagatavojusi projekta pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei, lai sakārtotu degradētās bijušās rūpnīcas teritorijas un radītu uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi.

 

Saskaņā ar apstiprināto Liepājas industriālā parka ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2023.-2038. gadam līdz 200 Liepājas industriālā parka izveide ir viens no pēdējo gadu vērienīgākajiem un nozīmīgākajiem industriālās attīstības projektiem Liepājā, kuru īsteno Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību atbilstoši “Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmai 2022.-2027. gadam”1. LIP tiek veidots bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā starp Brīvības ielu, Meldru ielu, Ezermalas ielu, Parka ielu un Zemnieku ielu, Liepājā. Tas robežojas ar Liepājas ezeru, kas ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija NATURA 2000.

 

205 ha plašo teritoriju plānots attīstīt par mūsdienīgu industriālo parku, kura darbība būs vērsta uz tehnoloģiski modernu, inovatīvu uzņēmumu piesaisti, kas sekmēs augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas attīstību un būs atbilstoša Eiropas zaļā kursa priekšnoteikumiem par videi draudzīgas, aprites ekonomikas principus veicinošas industrializācijas attīstību.

 

Lai īstenotu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas perspektīvās attīstības programmu un piesaistītu ārējo finansējumu, Liepājas SEZ pārvalde ir sagatavojusi trīs projektu pieteikumus par kopējo summu 38 720 000 EUR, kuru priekšfinansējumu saskaņā ar sadarbības līgumu nodrošinās Liepājas valstspilsētas pašvaldība, atbilstoši MK noteikumiem “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” īstenošanas noteikumi”.

 

Sagatavotie projektu pieteikumi paredz bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritoriju pārveidot no slēgtas par sabiedrībai pieejamu, likvidēt vēsturisko vides piesārņojumu un izbūvēt jaunas ielas ar visām nepieciešamajām inženierkomunikācijām. 1. kārtā plānots izbūvēt ielas 2,94 km garumā, 2. kārtā – 0,6 km, bet 3. kārtā – 0,73 km.

 

 

Atbalsta ieguldījumu līgumu slēgšanu

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde atbalstīja Liepājas SEZ sabiedrības “MOLS L” SIA projektu “Beramkravas noliktavas Nr. 5 būvniecība” īstenošanu laika posmā no 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 31.decembrim par kopējo summu 1 500 000,00 EUR. Saskaņā ar iesniegto deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība “MOLS L” SIA ir mazais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 60%.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprināja arī Liepājas SEZ "LIEPAJA TRANS STORAGE" SIA projektu “Transporta laukuma izbūve 14.novembra bulvāris 17a un 19a, Liepāja” par kopējo summu 111 558,28 EUR , kuru plānots īstenot laika posmā no 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 29.februārim. Saskaņā ar iesniegto deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai Liepājas SEZ "LIEPAJA TRANS STORAGE" SIA ir mazais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 60%. 2022. gadā ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām noslēgti 17 ieguldījumu līgumi par kopējo summu EUR 5 026 315,72, bet 2023. gadā līdz šim noslēgti 5 ieguldījumu līgumi par kopējo summu EUR 3 556 103,00.

 

 

Par pirmpirkuma tiesībām

 

Liepājas SEZ valde izskatīja un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Atslēdznieku iela 41, Liepāja. Nekustamie īpašumi atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 48. pants noteic, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir zemes un cita nekustamā īpašuma pirmpirkuma un izpirkuma tiesības, ja likums pirmpirkuma tiesības nav piešķīris citai personai vai ja šī persona neizmanto šīs tiesības. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir izvērtējusi Nekustamo īpašumu nepieciešamību tās funkciju nodrošināšanai un konstatējusi, ka Nekustamie īpašumi nav nepieciešami Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju veikšanai.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30