Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvalde un Liepājas Valstspilsētas pašvaldība turpina darbu, lai izveidotu modernu Liepājas industriālo parku
02. maijs, 2023

Liepājas SEZ pārvalde sagatavojusi projekta pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei, lai sakārtotu degradētās bijušās rūpnīcas teritorijas un radītu uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi bijušās rūpnīcas ''Liepājas metalurgs'' teritorijā. Kā nosaka šā gada 25. aprīlī Liepājas SEZ valdes atbalstītā un 27. aprīlī Liepājas valstspilsētas pašvaldība apstiprinātā Liepājas industriālā parka ilgtermiņa attīstības stratēģija 2023.-2038. gadam, vairākos posmos jāveic teritorijas sanācija, ielu un inženierkomunikāciju izveide, radot uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi. Apstiprinātā Liepājas industriālā parka stratēģija, ko izstrādāja starptautiskā kompānija ''KPMG Latvija'', nosaka, ka prognozējamā atdeve tautsaimniecībai gadā, pilnā parka noslodzē, būs 1500 darbavietas, kas radīs papildus aptuveni 3000 darbavietas saistītajās nozarēs, bet ik gadu nodokļos valsts un pašvaldības budžetā iemaksā attiecīgi 11,9 milj. EUR un 16,1 milj. EUR.

 

 

 

Lai īstenotu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas perspektīvās attīstības programmu un piesaistītu ārējo finansējumu, Liepājas SEZ pārvalde ir sagatavojusi trīs projektu pieteikumus par kopējo summu 38 720 000 EUR, kuru priekšfinansējumu saskaņā ar sadarbības līgumu nodrošinās Liepājas valstspilsētas pašvaldība, kas atbilst MK noteikumiem “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” īstenošanas noteikumi”. 

 

 

 

Sagatavotie projektu pieteikumi paredz bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritoriju pārveidot no slēgtas par sabiedrībai pieejamu, likvidēt vēsturisko vides piesārņojumu un izbūvēt jaunas ielas ar visām nepieciešamajām inženierkomunikācijām. 1. kārtā plānots izbūvēt ielas 2,94 km garumā, 2. kārtā – 0,6 km, bet 3. kārtā – 0,73 km.

 

 

 

205 ha plašo teritoriju plānots attīstīt par mūsdienīgu industriālo parku, kura darbība būs vērsta uz tehnoloģiski modernu, inovatīvu uzņēmumu piesaisti, kas sekmēs augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas attīstību un būs atbilstoša Eiropas zaļā kursa priekšnoteikumiem par videi draudzīgas, aprites ekonomikas principus veicinošas industrializācijas attīstību.

 

 

 

Saskaņā ar apstiprināto Liepājas industriālā parka ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2023.-2038. gadam Liepājas industriālā parka izveide ir viens no pēdējo gadu vērienīgākajiem un nozīmīgākajiem industriālās attīstības projektiem Liepājā, kuru īsteno Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību atbilstoši “Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmai 2022.-2027. gadam”. LIP tiek veidots bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā starp Brīvības ielu, Meldru ielu, Ezermalas ielu, Parka ielu un Zemnieku ielu, Liepājā. Tas robežojas ar Liepājas ezeru, kas ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija NATURA 2000.

 

 

 

Lai to nodrošinātu, sākotnēji paredzēts izveidot ilgtspējīgu infrastruktūru: izveidojot ielu tīklu, pārbūvējot elektrotīklus un ūdensapgādes sistēmas, izbūvējot siltumtīklus u.c., vienlaikus atverot Liepājas industriālā parka teritoriju plašākai sabiedrībai. Līdz šim bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorija ir bijusi slēgta un nepieejama pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Savukārt Liepājas industriālā parka nomnieku piesaistē īpaša uzmanība tiks veltīta to mērķtiecīgai atlasei, piesaistot tādus investorus, kuri apliecina gatavību un spēju nodrošināt ilgtspējības principos balstītu darbību.

 

 

 

Liepājas SEZ pārvaldei, kura ir uzņēmusies attīstīt Liepājas industriālā parka teritoriju, ievērojot minētos pamatprincipus, ir plaša pieredze industriālo zonu attīstībā Liepājas pilsētā. LSEZ strādājošie uzņēmumi pēdējos gados demonstrē augstu produktivitāti, kā arī augstākus atalgojuma rādītājus nekā valstī vidēji. Investoriem, ar kuriem Liepājas SEZ pārvalde veido sadarbību, saglabājas nemainīgi augsta interese par papildu attīstības iespējām Liepājas pilsētā, tādējādi jauna industriālā parka izveide ir cieši saistīta ar uzņēmēju gatavību veikt saimniecisko darbību tieši šeit.

 

 

 

 

 

Ņemot vērā, ka Liepājas industriālā parka teritorija ir plaša, parka attīstību plānots īstenot vairākos posmos, pirmajā posmā infrastruktūras sakārtošanai plānots piesaistīt finanšu no Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējumu, kas paredzēts nacionālo industriālo teritoriju attīstībai, bet nākamajos posmos secīgi piesaistot citus publiskos vai privāto finanšu avotu līdzekļus.

 

 

 

Uzziņai:

 

Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un SIA “FeLM” 2018. gadā 23. augustā noslēdza nodomu protokolu par, videi draudzīga, Liepājas industriālais parka izveidi bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorijā.

 

 

 

Lai sasniegtu Nodomu protokolā nospraustos mērķus Liepājas SEZ pārvalde pie tā mērķtiecīgi strādā jau vairāk nekā 5 gadus. Turpinās plānošanas un projektēšanas darbs, lai plašo teritoriju transformētu par modernu un pievilcīgu uzņēmējdarbības infrastruktūru, kurā veiksmīgi strādātu un attīstītos viedi, inovatīvi uzņēmumi, radot pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai un nodrošinot kvalificētas darbavietas ar konkurētspējīgu atalgojumu. Liepājas Industriālā parka izveidē neiztikt arī bez valdības izpratnes un Eiropas Savienības struktūrfondu piesaistes. Lai sasniegtu mērķus, ir veikti virkne darbu:

 

 

 

bijušās Liepājas Metalurga teritorijas konsolidācija un vienota pārvaldība, nosakot vienotus un saprotamus priekšnoteikumus uzņēmējdarbības veikšanai;

 

izstrādāta ilgtermiņa attīstības stratēģija;

 

projektu pieteikumu sagatavošana ES finanšu resursu piesaistei ar maksimālo atbalsta intensitāti ar mērķi likvidēt vēsturisko vides piesārņojumu un kvalitatīvas uzņēmējdarbības vides izveidi ar ērtu, efektīvu un pieejamu infrastruktūru.

 

 

 

Šobrīd bijušajā Liepājas Metalurga teritorijā savu uzņēmējdarbību veic divi moderni metālapstrādes uzņēmumi LSEZ SIA “Caljan” un LSEZ SIA “GF Powdercoating", tāpat ir noslēgti īstermiņa nomas līgumi ar LSEZ SIA “Ekers Stividors LP”, kas iznomātajās noliktavās uzglabā kravas, radot papildu jaudas kravu apstrādei Liepājas ostā. Savukārt LSEZ SIA “Mols L” izmanto kravu laukumus malkas apaļkoku uzglabāšanai un  pārstrādei, kas  enerģētikas sezonas laikā, caur Liepājas ostu eksportēs augstvērtīgu kurināmo šķeldu.

 

 

 

Jau parakstot nodomu protokolu starp Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Liepājas pilsētas domi, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “FeLM” 2018. gadā 23. augustā, bija skaidrs, ka pārdomāta Liepājas Industriālā parka attīstība palielinās gan tiešo, gan netiešo nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā, un  nodrošinās jau šobrīd bijušajā “Liepājas Metalurga” teritorijā pieejamo brīvo elektrības jaudu, dzelzceļa infrastruktūras un citu inženierkomunikāciju racionālu pielietojumu, veidojot modernu, inovatīvu un videi draudzīgu “zaļāko” industriālo parku Eiropā – GUDRS, ZAĻŠ, INOVATĪVS.

 

 

 

 

AS “Liepājas Metalurgs” savu darbību pārtrauca 2013. gada 23. martā.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30