Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālā ekonomiskā zona stiprina sadarbību ar Centrālāzijas valstīm
14. jūnijs, 2023

13. jūnijā Liepājas iespējas un priekšrocības iepazina Latvijas un Centrālāzijas valstu - Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas transporta nozares atbildīgo ministriju pārstāvji un aptuveni 70 dažādu nozaru uzņēmēji.

 

Centrālāzijas valstu delegācijas vizītes laikā Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis un Kazahstānas transporta nozares uzņēmēju savienības "KazLogistics" ģenerāldirektors Erlans Absatovs parakstīja sadarbības memorandu. Tāpat sadarbības memorandu ar "KazLogistics" parakstīja Latvijas Stividorkompāniju asociācijas padomes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš.

 

Kā norādīja Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, Liepājai ir svarīgi paplašināt sadarbību ar Centrālāzijas valstīm un tas arī notiek. “Pēdējā gada laikā Liepājas osta ar Centrālāzijas valstīm kravu apgrozījumu ir palielinājusi desmit reizes. Tās ir ļoti dažādas kravu grupas – sākot no cukura, kas tiek importēts līdz pat alumīnija, kas tiek eksportēts.”

 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis, 12. un 13.jūnijā Latvijā notikušā Centrālāzijas valstu - Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas par transporta nozari atbildīgo ministriju delegāciju vizītes laikā atzina, ka Latvijai ir visi priekšnosacījumi, lai kļūtu par Centrālāzijas valstu stratēģisko partneri Eiropas Savienībā. Tam apliecinājums ir notiekošās  sarunas un parakstītais  Vienotais paziņojums, kas nostiprinās visu iesaistīto pušu apņēmību konstruktīvi virzīties uz priekšu.

 

Vienotajā paziņojumā un memorandā uzsvērta transporta un loģistikas nozīmīgā loma starptautiskās tirdzniecības un savienojamības nodrošināšanā starp Eiropu un Āziju, kas kalpo par pamatu ilgtspējīgas tirdzniecības, ekonomiskās izaugsmes un labklājības veicināšanai. 

 

Satiksmes ministrijas informācija

ES jau ilgstoši un mērķtiecīgi ir attīstījusi sadarbību ar Centrālāzijas reģionu, ņemot vēra šī reģiona ģeogrāfisko atrašanās vietu, kas nodrošina Eiropas un Āzijas savienojamību. Abiem reģioniem ir spēcīgas kopīgas intereses labklājības, savienojamības, enerģētikas un drošības jomā. ES un Centrālāzijas attiecības regulē ES-Centrālāzijas stratēģija, kuras jaunā redakcija tika pieņemta 2019. gadā un kas nosaka pamatus ciešākai sadarbībai un pastiprinātai reģionālajai integrācijai.

 

Pašlaik, notiekošo ģeopolitisko pārmaiņu laikā sadarbība starp Centrālāziju un ES ir uzņēmusi jaunus apgriezienus un attīstās, koncentrējoties uz savienojamību, ilgtspējīgu izaugsmi un ekonomisko attīstību. Izaicinošajos apstākļos, ņemot vērā karadarbību, sankcijas un citus apsvērumus, viena no galvenajām ES un Centrālāzijas sadarbības prioritātēm ir drošu, stabilu un  ilgtspējīgu transporta koridoru izveide starp Eiropu un Centrālāziju.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30