Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes 16.augustā pieņemtie lēmumi
22. augusts, 2023

2023. gada 16.augustā notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā tika pieņemti 4 lēmumi. Liepājas SEZ valde piešķīra Liepājas SEZ kapitālsabiedrības SIA “Northside Business Park”, izskatīja jautājumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nodošanu, kā arī izskatīja un apstiprināja Liepājas SEZ pārvaldes struktūru.

 

Par Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja SIA “Northside Business Park” iesniegumu un dokumentus par Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu un atbalstīja to, lai uzņēmums varētu izmantot Liepājas SEZ priekšrocības un atbalstu, ieguldot būvniecībā un modernās tehnoloģijās.

 

SIA “Northside Business Park” un LSEZ SIA “Vecās ostmalas biznesa parks” ir vienas grupas uzņēmumi. LSEZ SIA “Vecās ostmalas biznesa parks” līdzšinējā pieredze un iestrādes ir ļāvušas saskatīt labas perspektīvas, un 2023. gada sākumā uzņēmuma īpašnieki, lai veidotu modernu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi, izveidoja SIA “Northside business park” un iegādājās trīs savstarpēji saistītus, funkcionējošus komercīpašumus Liepājā, Flotes ielā 16 un O. Kalpaka ielā 40A, kas ir lielākā daļa no Liepājas mašīnbūves rūpnīcas teritorijas.

 

  • Kopējā zemes platība – 96 992 m²
  • 31 ēka ar ražošanas, noliktavu un darbnīcu telpu kopējo platību 37 215,90 m².
  • Viena sešstāvu administratīvā ēka ar tirdzniecības un biroju telpu kopējo platību 5 139,50 m²

 

Šobrīd ir pāratjaunoti līgumi ar gandrīz simts nomniekiem – dažādu nozaru uzņēmumiem, kā arī piesaistīti 10 jauni. Turpmāko divu mēnešu laikā paredzēts izstrādāt jaunā biznesa parka attīstības stratēģiju. Jau pabeigts darbs pie tā vizuālās identitātes un notiek aktivitātes informatīvajā telpā, signalizējot, kas šī par vietu un ko tā jau tagad spēj piedāvāt.

 

Atrašanās vietas potenciāls, vēsturiski izveidotā infrastruktūra, ostas tuvums un sekmīga līdzšinējā pieredze industriālo teritoriju attīstīšanā veido virkni priekšrocību, kas iedvesmo un rada pārliecību par moderna, ilgtspējīga un multifunkcionāla uzņēmējdarbības kvartāla izveidi.

 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu un nodošanu

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un piekrita 983/1000 domājamo daļu atsavināšanai no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 5/9, Liepājā.

Lai turpinātu konsolidēt vienotā teritorijā un pārvaldībā bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritoriju un veidotu modernu uz aprites ekonomiku vērstu Liepājas Industriālo parku, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma lūgt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai nodot bez atlīdzības īpašumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei tās funkciju veikšanai Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Meldru iela 10, Liepājā.

 

Par Liepājas SEZ pārvaldes struktūru

 

Lai nodrošinātu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes efektīvāku pārvaldību un ilgtspējīgāku Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju realizāciju, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2023.-2035.gadam stratēģisko mērķu izpildi un pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikuma 48. punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes struktūru.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30