Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes pieņemtie lēmumi
16. oktobris, 2023

2023. gada 13. oktobrī notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā izskatīja un atbalstīja trīs Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu projektus par kopējo summu 446 531,76 EUR un izskatīja vairākus jautājumus par nekustamo īpašumu, nomu, pirmpirkuma tiesībām un atsavināšanu.

 

Par ilgtermiņa zemes nomas līguma slēgšanu

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un nolēma slēgt ilgtermiņa zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu Atmodas bulvāris 18, Liepājā uz 20 gadiem ar “Latvijas Mobilais Telefons” SIA. Zemes gabala platība 600 m 2 un tas izmantošanas mērķis ir mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas ar radiotorni ekspluatācija, apsaimniekošana un saimnieciskās darbības veikšana.

 

Par pirmpirkuma tiesībām

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo nekustamo īpašumu Zviedru iela 2, Liepājā, jo nekustamais īpašums nav nepieciešams Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju veikšanai.

 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un nolēma piekrist zemes gabala Cukura ielā 1A, Liepājā, nodošanu atsavināšanai, jo nekustamais īpašums nav nepieciešams Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju veikšanai.

 

Par ieguldījumu projektu īstenošanu

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un atbalstīja trīs Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu projektus par kopējo summu 446 531,76 EUR.

  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība MetARS plāno īstenot ieguldījumu projektu “Metināšanas iekārtu un metināšanas dūmu filtrācijas sistēmas iegāde” veikšanu par kopējo summu 8 761,76 EUR. Projekts plānots īstenot laika posmā no 2023.gada 20.oktobra līdz 2024.gada 31.decembrim. MetARS atbilstoši deklarācijai par komercdarbību ir mazais komersants un var saņemt maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem, kas ir 60%.
  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” turpina veikt ieguldījumus, lai mazinātu pārkraušanas procesā radušos putekļu nokļūšanu ārpus termināla teritorijas un laika posmā no 2023.gada 20.oktobra līdz 2025.gada 31.augustam plāno īstenot ieguldījumu projektu “Kuģu iekrāvēja aspirācijas sistēma” un uzstādīt iekārtas, kas savāktu putekļus. Projekta kopējā summa 349 770,00 EUR. SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” ir lielais komersants un var saņemt 40% atbalsta intensitāti augstāk minētajiem ieguldījumiem.
  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde atbalstīja arī SIA “Ekers Stividors LP” plānoto ieguldījumu projektu “Smalkas frakcijas beramkravu pārkraušanas kausa iegāde un uzstādīšana”, ko plānots realizēt laika posmā no 2023.gada 18.oktobra līdz 2023.gada 1.decembrim par kopējo summu 38 000,00 EUR. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” ir vidējais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 50%.

 

Līdz šim brīdim 2023.gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām ir noslēgusi 11 līgumus par ieguldījumu veikšanu, kuru kopējā plānoto ieguldījumu summa ir 4 835 371,52 EUR.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30