Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvaldes 2023. gada pieturzīmes
31. decembris, 2023

1.Maināmies līdzi laikam

2023. gadā Liepājas SEZ pārvalde nosprauda jaunus attīstības virzienus, lai Liepāja kļūtu par klimatneitrālu pilsētu. Visa gada garumā diskutēts, plānots un projektēts Priekšostas attīstības projekts. Liepāja redz sevi kā vienu no vadošajiem dalībniekiem Baltijas jūrā un  plāno veidot atkrastes vēja enerģijas atbalsta bāzi Liepājas ostā, piesaistot investorus. Tas pavērs iespējas attīstīt izglītības programmas, veidot jaunus uzņēmumus ar kvalificētām, labi apmaksātām  darbavietām. 

 

Vēl ambiciozāka iecere ir “Fokker Next Gen N.V.” jaunās paaudzes ar ūdeņraža dzinēju darbināmās lidmašīnas montāža un testēšana Liepājā.  Par to sadarbības memorandu 13. decembrī parakstīja “Fokker Next Gen N.V.” izpilddirektors Juriaan Kellermann un Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis ar nodomu uzsākt izpēti, lai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tiešā Liepājas lidostas tuvumā, uzbūvētu ražotni. “Fokker Next Gen N.V.” parakstīja  sadarbības memorandu arī ar  Ekonomikas ministriju un RTU, lai kopīgi veicināt pētniecības un inovācijas spējas un attīstīt reģionālu aviācijas inovāciju ekosistēmu, tajā skaitā cīnoties par nacionālu un starptautisku finansējumu izglītībai un pētniecībai.

 

2. Jaunu kravu un loģistikas ceļu meklējumos

 

Ģeopolitikas ietekmē nopietnu transformāciju piedzīvo tranzītbiznesa nozare, kas mudina gan uzņēmējus, gan LSEZ pārvaldi meklēt jaunus risinājumus un sadarbības partnerus. Visa gada gurumā strādāts pie jaunu kravu piesaistes gan ar Centrālāzijas valstīm, gan Dienvidameriku, Āfriku. Par loģistikas ceļu maiņu liecina gan sojas imports no Argentīnas, gan cukura imports no Brazīlijas. Situācija nozarē rada spriedzi, izaicinājumus, bet kopīgiem spēkiem izdevies nodrošināt stabilu kravu plūsmu un ostas darbību.

 

2023. gadā turpinājās Dzeramā ūdens eksporta termināla būvniecība. Tas ir pilnīgi jauns ostas termināls, kurš savu darbību plāno uzsākt 2024. gada pavasarī. Strādājot ar pilnu jaudu, plānots, ka termināls viena gada laikā varētu  pārkraut līdz 3 milj. tonnas, kas ievērojami uzlabos kravu apgrozījuma bilanci.

 

3. Pilnveidojas un attīstās ražošanas uzņēmumi

 

Ieguldījumi uzņēmējdarbības teritorijā un infrastruktūras attīstībā arī 2023. gadā turpināja dot rezultātus. Vecās Ostmalas Biznesa Parks uzbūvēja vienu jaunu ražošanas ēku un tā jau nodota nomniekam Zviedrijas  kapitāla uzņēmums Care of Sweden AB, kas ražo divu veidu ortopēdiskos matračus gulošiem slimniekiem. Uzņēmuma "Care of Sweden" apgrozījums 2022. gadā sasniedza 21 miljonu eiro un tas eksportē savu produkciju uz aptuveni 35 pasaules valstīm.  

 

Paplašinot uzņēmējdarbību LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa parks” īpašnieki iegādājās bijušās mašīnbūves rūpnīcas teritoriju, kura jau turpat divus desmitus gadus darbojās kā vieta dažādiem mazākiem un lielākiem uzņēmumiem. Ir visi priekšnoteikumi, lai jau tuvākajos gados “Northside Business Park” būtu pievilcīga un mūsdienīga uzņēmējdarbības vide jauniem investīciju projektiem. 

 

Visai liela rosība 2023. gadā bija Roņu ielas industriālajās teritorijās. Bijušā zvejnieku kolhoza “Boļševiks” teritorija tagad ir pārdēvēts par “Kursas kvartālu” un kamēr vēl to tikai projektē un plāno, blakus esošais Zivju konservu kombināts pārtop līdz nepazīšanai. Tur top jauna, moderna zivju pārstrādes rūpnīca, kas varētu savu darbu uzsākt 2024. gada vidū. 

 

Kopumā no 2017. gada LSEZ teritorijā ir uzbūvētas 22 jaunas ražotnes un kopā ar noliktavām un tām ražošanas telpām, kas vēl tikai tiek būvētas – tas ir aptuveni 170 tūkstoši kvadrātmetru jaunu, gaišu telpu jaunām darbavietām un modernām ražotnēm.

 

4. Liepājas metalurga transformācija caur evolūciju

 

 “Liepājas metalurgs”, kuru nu jau 10 gadus dēvējam par bijušo rūpnīcas teritoriju jaunā ēras sākums datējams ar 2018. gada 23. augustu, kad starp Ekonomikas ministriju, LIAA, Liepāja domi, SIA “FeLM” un LSEZ pārvaldi tika noslēgts nodomu protokols, lai bijušajā Liepājas Metalurga teritorijā veidotu Liepājas Industriālo parku. 

 

2023. gada septembrī noslēgts līgums ar “Liepājas Steel” par elektrotēraudkausēšanas krāsns demontāžu un izvešanu, kas iezīmē melnās metalurģijas beigas un jaunu, skaidru sākumu modernai, atvērtai, inovatīvai uzņēmējdarbības videi, kurā veiksmīgi strādātu un attīstītos viedi, uz aprites ekonomikas principiem radīti uzņēmumi, radot pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai un nodrošinot kvalificētas darbavietas ar konkurētspējīgu atalgojumu.  Tas sekmēs augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu atbilstoša Eiropas zaļā kursa priekšnoteikumiem. 

 

2023. gadā ir sagatavots, iesniegts un atbalstīts pirmais attīstības projekts, izsludināti būvniecības iepirkumi, lai jau 2024. gadā varētu uzsākties būvdarbi. 

 

5. Izglītība, izglītība un vēlreiz izglītība

 

Bez uzņēmējdarbības nav un nevar būt ienākumi valsts un pašvaldības budžetā, bet uzņēmumi nevar būt un attīstīties bez izglītotiem un kvalificētiem darbiniekiem.  Tieši izglītoti jaunie speciālisti ir un būs lielākā jebkuras pilsētas bagātība.,

 

LSEZ pārvalde 2023. gadā turpināja sadarbību un mijiedarbību ar pilsētas un valsts izglītības iestādēm sākot no bērnudārziem līdz pat augstskolām. Arī šajā ziņā, lai nākotnē nodrošinātu kvalitatīvu izaugsmi izglītības nozarē LSEZ pārvaldes stiprināja sadarbību ar RTU - Rīgas Tehniskā universitāte. No vienas puses tas saistīts ar nepieciešamajām jaunām izglītības programmām, ko nosaka dažādu ražošanas uzņēmumu pieprasījums, no otras tā nu ir izveidojies, ka 2023. gadā divas no Liepājas izglītības iestādēm – Liepājas Universitāte un Liepājas Jūrniecības koledža – nokļuva zem RTU drošā spārna.

 

2023. gadā turpinājās arī sadarbība ar Liepājas Valsts tehnikums, aviācijas nozare ir tikai viens no piemēriem, nākotnē jādomā arī par speciālistiem, kuri apkalpos vēja parkus un citas modernās tehnoloģijas, kuras ienāk Liepājas uzņēmumos.

 

Noteikti jāpiemin arī Jauniešu forums, kurā aktīvi darbojās visu vecumu bērni un dažādos formātos izstrādāja bijušās rūpnīcas Liepājas Metalurgs nākotnes perspektīvas. Izglītība un zināšanas sākas ar interesi!

 

6. Ilgtspēja

 

Modernās tehnoloģijas, kuras balstītas uz ilgtspēju ienāk mūsu ikdienā. Tā, piemēram,  februārī LSEZ SIA  “Mols L” terminālā darbu uzsāka jaudīgs, mobilais celtnis, kas darbojas ar elektromotoru un ir turpat divas reizes efektīvāks. Ostas apsardze 2023. gadā savā ikdienas patrulēšanā sāka izmantot elektroauto. Ikviens sevi cienošs  uzņēmums, jo īpaši ražošanas uzņēmums domā ne tikai par apgrozījuma pieaugumu, bet, cenšas strādāt efektīvāk, saudzīgi izturoties pret pieejamajiem un nepieciešamajiem resursiem.

 

Prieks, ka uzņēmēji gadu no gada piedalās “Ilgtspējas Indekss” un pārbauda savu varēšanu un lepojamies, ka augstāko novērtējumu arī šogad ieguvuši vairāki ražošanas uzņēmumi. Tā šogad Platīna kategorija uzņēmumam LSEZ SIA “Yokohama TWS Latvia”, kuru līdz 2023.gada maijam pazinām kā uzņēmumu "Trelleborg Wheel Systems Liepaja", taču tagad tas kļuvis par Japānā bāzētā koncerna “Yokohama” daļu. Uzņēmuma produkcijas - lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas riteņu disku brends gan atstāts iepriekšējais - “Trelleborg”.   

 

7. Attīstības projekti

 

LSEZ pārvalde gadu no gadu īsteno vairākus attīstības projektus. 2023. gada sākumā tika nodoti ekspluatācijā izbūvētie zvejniekiem nepieciešamā infrastruktūras objekti abās Tirzniecības kanāla pusēs. Vecās ostmalas pusē rekonstruētas 5 ostas piestātnes, bet Jaunliepājas pusē divas.   Tāpat sakārtots Atslēdznieku ielas posms 800 metru garumā, kas nodrošina zivju izkraušanu un zvejnieku transporta kustību uz un no piestātnes. Būtiski, ka tas ieguva cieto segumu un līdz ar to ostas teritorijā vairs nav koplietošanas autoceļi ar zemes segumu.

 

2023. gadā Liepājas SEZ pārvalde īstenoja arī ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” pēdējās komponentes izbūvi –  aizsargbarjeras jeb vadulas pie O.Kalpaka tilta balstiem.  

 

2023. gada oktobrī noslēgts līgums ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA), lai veiktu Liepājas ostas piestātnes Nr. 46 jeb prāmja piestātnes, tehnisko izpēti un rekonstrukciju. Tas ir ļoti būtisks un vajadzīgs attīstības projekts, kuru plānots īstenots tuvāko trīs gadu laikā.

 

8. Izsmeltas  298 tonnas bīstamo ķīmisko vielu

 

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību Liepājas SEZ pārvalde īstenoja Karostas kanāla sanācijas III kārtu, lai veiktu nopietnu ieguldījumu klimata pārmaiņu risku mazināšanā  un vēsturiskā piesārņojuma izplatībai Baltijas jūrā un apkārtējā vidē. Kopumā izņemti 145 199 kubikmetri vēsturiski piesārņotu nogulumu, kas satur aptuveni 298 tonnas bīstamo ķīmisko vielu.  

 

Tieši Karostas kanāla piesārņojuma dēļ 1992. gadā #Liepāja ieguva HELCOM karsto punktu jeb tika iekļautu piesārņotāko vietu sarakstā.  Tas bija militārais mantojums ar ko daudzu gadu garumā LSEZ pārvaldei un pašvaldība bija jātiek galā -  tie bija gan  nogrimuši kuģi un zemūdenes, gan vairāk nekā 100 dažādu Mendeļejeva tabulas elementu kanāla gultnes dūņās.   Prieks, ka darbs izdarīts un esam atbrīvojušies no lielas daļa piesārņojuma un varam elpot brīvāk.

 

9.  Jahtas un kruīza kuģi

 

Ne velti Liepāju dēvē par pilsētu ar pasaules vērienu un mazas pilsētas ērtībām. Liepājā ir gan apstrādes rūpniecība, gan teātris un koncertzāle, tāpat Liepājas SEZ ir gan piestātne Panamax milzeņiem, gan jahtām un varam uzņemt arī kruīza kuģus. Liepāja sevi ir pieteikusi kā pievilcīgu galamērķi kruīza kuģiem. Dienas, kad tie piestāj, pilsēta vibrē no ļaudīm, skaņām, sajūtām. 

 

Un Liepājas Jahtu osta – pašā pilsētas centrā. Jahtsmeņi to novērtē un atgriežoties atkal pēc gada atzīmējas, te ir jauki, mums te patīk. Šogad ienākušas 228 viesu jahtas un kā jau ierasts rosīgākie mēneši ir jūnijs, jūlijs, augusts. Jahtu ostas ērtības novērtē arī pašmāju  peldlīdzekļu īpašnieki.

 

10.  Esam aktīvi

 

Liepājas SEZ pārvalde 2023.gadā piedalījās dažādas aktivitātes, kuras neietilpst kategorijā kravu pārkraušana vai ražošana.

• Sadarbībā ar Aivaru Kleinu organizēts gleznošanas plenērs “Liepājas marīna”, kuras laikā mākslinieki piešķīra neparastus, krāsainus vaibstus industriāli robustai videi. 

• Ieskandināti Jūras svētki ar plašu kuģu un laivu parādi un liellaivu airēšanas sacensībām.

• 12.oktobrī atklāts kinofestivāls, kurā pirmizrādi piedzīvoja filma "Neredzamā cīņa" , kura daļēji filmēta Liepājas SEZ teritorijā.  

• Bijām pamanāmi arī Muzeju naktī, kad izgaismojām ne tikai vēsturisko Oskara Kalpaka tiltu, bet piedāvājām  iespēju noskatīties vēsturiskās hronikas par Liepājas ostu.  

• Līdzdarbojamies pasākumos, kuri veicina stiprina mūsu  tradīcijas un jauniešus darboties un sasniegt nospraustos mērķus.

Liepājas SEZ pārvalde saka paldies ikvienam par piedzīvoto 2023. gadā un aicina kopīgi darboties arī 2024. gadā!

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30