Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Paraksta vienošanos par finansējuma piešķiršanu infrastruktūras izbūvei Liepājas Industriālajā Parkā
11. janvāris, 2024

Liepājas SEZ pārvalde noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu 10 milj. EUR apjomā projekta “Liepājas industriālā parka infrastruktūras attīstība 1.kārta” īstenošanai. Projekta ietvaros plānots plašajā teritorijā izbūvēt elektroapgādes tīklus un trīs ielu posmus ar inženierkomunikācijām (ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, siltumapgādes tīkli). Tas ļaus daļēji atvērt slēgto rūpnīcas teritoriju publiskai piekļuvei un radīs iespēju piesaistīt pirmos investorus. 

 

Turpinot 2018.gadā uzsāktās bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” transformāciju par mūsdienīgu zaļu industriālo parku, publiskā finansējuma piesaiste ir loģisks turpinājums paveiktajam. Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis neslēpa gandarījumu, ka tas dos iespēju uzsākt uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijā un no plānošanas ķerties pie darbiem. “Finansējuma piesaiste infrastruktūras izbūvei ir ļoti nozīmīgs solis, lai uzsāktu Liepājas Industriālā parka izveidi un jau tuvāko gadu laikā daļēji atgrieztu līdz šim noslēgto teritoriju iedzīvotājiem, investoriem un veidotu par ilgtspējīgu un modernu uzņēmējdarbības vidi, kas nodrošinās jaunas, labi apmaksātas darbavietas. Liepājas industriālo parku redzam kā mūsdienīgu, zaļu industriālo parku, kurā strādā uzņēmumi, kuri spēj nodrošināt ilgtspējības principos balstītu darbību.”

 

Projekta “Liepājas industriālā parka infrastruktūras attīstība 1.kārta” plānotie būvdarbi jāpabeidz līdz 2025.gada 31.decembrim. Liepājas Industriālā parka teritoriju plānots attīstīt par mūsdienīgu uzņēmējdarbības vidi, kuras darbība būs vērsta uz tehnoloģiski modernu, inovatīvu uzņēmumu piesaisti, kas sekmēs augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas attīstību un būs atbilstoša Eiropas zaļā kursa priekšnoteikumiem par videi draudzīgas, aprites ekonomikas principus veicinošas industrializācijas attīstību.

 

Īstenojot kopējo Liepājas Industriālā parka ieceri, atbilstoši apstiprinātajai  stratēģijai, plānots piesaistīt privātās investīcijas vairāk kā 275 milj. EUR un jaunradīt vismaz 1500 darbavietas.

 

Liepājas Industriālais parku attīsta Liepājas SEZ pārvalde un Liepājas valstspilsēta bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā starp Brīvības ielu, Meldru ielu, Ezermalas ielu, Parka ielu un Zemnieku ielu, Liepājā. Tas robežojas ar Liepājas ezeru, kas ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija NATURA 2000.

 

Uzziņai:

•       2018. gadā starp Ekonomikas ministriju, Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, SIA «FeLM», Liepājas valstspilsētas domi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi noslēgts nodomu protokols par bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas attīstību.

•       2021. gadā apstiprināja bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas attīstības programma un noslēgta starpresoru vienošanās ar Liepājas valstspilsētas domi par tās īstenošanu.

•       2022. gadā apstiprināts bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas lokālplānojums.

•       2022. gadā izstrādāta bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas sanācijas darbu programma.

•       2023. gadā apstiprināta “Liepājas Industriālā parka” (LIP) attīstības stratēģija 2023. -2028.gadam.

•       2023. gadā izstrādāti vairāki būvprojekti teritorijas infrastruktūras attīstības būvdarbu veikšanai.

•       2023. gadā sagatavots un iesniegts projekta iesniegums pirmajiem ielu izbūves darbiem LIP teritorijā un saņemts atzinums par finansējuma piešķiršanu šiem darbiem.

•       2023. gadā noslēgts nomas līgums ar SIA “Liepājas Steel” līdz 2025. gada 31. decembrim par elektriskās tēraudkausēšanas krāsns demontāžu un izvešanu.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30