Apkārtējā vide
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir izveidojusi Drošības, aizsardzības un vides daļu, kas rūpējās par vides aizsardzības stratēģijas noteikšanu, ieviešanu un realizēšanu. Daļas pamata uzdevums ir vides aizsardzības uzturēšana atbilstoši Liepājas SEZ teritorijā un Liepājas ostā spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.
Daļas uzdevumi attiecībā uz vides aizsardzību
bīstamo un piesārņojošo kravu kontrole Liepājas ostā;
Liepājas ostas attīrīšanas iekārtu atbilstošas ekspluatācijas un nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
avārijas seku likvidācija Liepājas ostā.
Daļas pārraudzībā ir sekojošu pakalpojumu sniegšana
līgumu slēgšana par atļauju veikt kuģu apgādi ar degvielu un smērvielām;
līgumu slēgšana par ar naftu piesārņoto ūdeņu nodošanu Liepājas ostas Attīrīšanas iekārtās;
līgumu slēgšana par saimnieciskās darbības veikšanu.
Kā viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, kas jārisina LSEZ pārvaldei, lai nodrošinātu apkārtējās vides uzlabošanos Liepājas ostā, ir Karostas kanāla attīrīšana no tās vēsturiskā piesārņojuma (Nr. 17004/5138 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā). Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas ir izveidota 20 gs. sākumā. No 1945. līdz 1994. gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorija, kurā atradās Padomju Savienības, bet kopš 1991.gada Krievijas Federācijas jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Militārās bāzes darbība ir atstājusi paliekošu ietekmi uz teritoriju, kuru Helsinku Komisija (HELCOM) ir noteikusi par vienu no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijas Republikā ("karstais punkts" Nr.48, Liepājas pilsēta un osta). Karostas kanāla kopējā platība ir 874 897 m2, tai skaitā attīrāmā platība, kura sastāda 780 000 m2.

2015.gada decembrī noslēdzās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētais projekts "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta". Joprojām tiek turpināts darbs pie finansējuma piesaistes, lai veiktu pilnu Karostas kanāla sanāciju, likvidējot piesārņojumu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi.
Liepājas Tirdzniecības kanālā izvietotais Liepājas jahtu centrs "Liepaja Marina" jau vairākus gadus pēc kārtas ir viena no nedaudzajām jahtu ostām Latvijā, kuru rotā pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts – Zilais karogs, kas to novieto Stokholmai un Gdaņskai. Zilais karogs, kas ir viena no piecām globālā Vides izglītības fonda programmām un balstīta uz 29 stingriem ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma un servisa kritērijiem.
Kā lieliska tradīcija ir kļuvis konkurss “Sakoptākais ostas uzņēmums”, kurš tiek organizēts kopš 2012.gada un aicina ostas teritorijā atrodošos uzņēmumus pievērst pastiprinātu uzmanību savā pārraudzībā esošajai teritorijai.

Konkursa iepriekšējo gadu uzvarētāji:

- 2017. gada sakoptākais ostas uzņēmums LSEZ SIA V.Biļuka komercfirma "EVIJA";

- 2016. gada sakoptākais ostas uzņēmums LSEZ SIA „GI Termināls”;

- 2015. gada sakoptākais ostas uzņēmums LSEZ SIA ,,DG Termināls”;

- 2014. gada sakoptākais ostas uzņēmums SIA „Cemex”;

- 2013. gada sakoptākais ostas uzņēmums LSEZ SIA „Kolumbija Ltd.”

- 2012. gada sakoptākais ostas uzņēmums LSEZ SIA „Terrabalt”.
LSEZ pārvalde pievērš nopietnu uzmanību arī savu darbinieku un ostas uzņēmumu izglītošanā attiecībā uz vides jautājumiem. LSEZ pārvalde nodrošina nepārtrauktu pārvaldes resursu kontroli un optimizāciju.
Informatīvs tālrunis vides jautājumos (24x7)
Telefona nr. (+371) 25625014
LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums
Informācija par Baltijas jūras atkritumu nodevu
Nosaukums
Datums
Fails
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30