2015. gada rezultāti
Liepājas SEZ statusā veiksmīgi darbojās 38 kapitālsabiedrības. Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „Ekers Stividors LP”, kura darbības specializācija ir uzglabāšana un noliktavu saimniecība, kā arī kravu iekraušana un izkraušana.
2015. gadā tika noslēgti 15 jauni ilgtermiņa nomas līgumi un 5 jauni zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumi, kas apliecina, ka investori Liepājas SEZ teritoriju uzskata par piemērotu komercdarbības veikšanai.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
EUR
10 619 873.26
kapitālsabiedrību kopējie veiktie ieguldījumi, t.sk. kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides (būvniecība, modernās tehnoloģijas, nemateriālie ieguldījumi)
EUR
2 885 865.52
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
EUR
168 068 369.72
Kopējais neto apgrozījums 2015. gadā
EUR
98 721 411.00
Eksporta apgrozījums (58.24%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Amerikas Savienotās Valstis, Vācija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ SIA "RT metāls"
LSEZ SIA "Scan-Plast Latvia"
LSEZ SIA "DG Termināls"
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
LSEZ SIA "Lesjofors Gas Springs"
LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja"
LSEZ SIA "Meta-Plast"
Darba vietas un vidējās algas
2015. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās vidēji tika nodarbināti 2043 darbinieki. Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopējais darba vietu skaits, salīdzinot ar 2014. gadu, ir samazinājies par 9 darba vietām.
Darba vietu samazinājums 2015. gadā ir saistīts ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrības „LIEPĀJAS OSTA LM” ilgstošajām grūtībām pildīt parādsaistības, kā arī ar AS KVV Liepājas metalurgs nespēju atjaunot savu darbību un kravu plūsmu caur Liepājas ostu - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība „LIEPĀJAS OSTA LM” apkalpoja šī komersanta kravas.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "Hidrolats"
29
LSEZ SIA "Lesjofors Gas Springs"
25
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
24
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal LTD"
21
LSEZ SIA "Ekers Stividors LP"
11
LSEZ SIA "Jensen Metal"
9
EUR
859.96
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
EUR
624.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Liepājas pilsētā (avots: www.liepaja.lv)
EUR
738.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Latvijā (avots: www.csb.gov.lv)
Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30