2003. gada rezultāti
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības statusā darbojās 28 uzņēmumi. Liepājas SEZ uzņēmējdarbības statuss tika piešķirts trīs komercsabiedrībām: SIA "KOLUMBIJA LTD", SIA "Lesjofors Springs LV" un SIA "Dan Store".
Savukārt divām Liepājas SEZ komercsabiedrības statuss tika anulēts: LSEZ A/S "Liepājas Metalurgs" un LSEZ SIA "Mojos Group".
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
8.3 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
77.9 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2003. gadā
LVL
37.9 milj.
Eksporta apgrozījums (49.7%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās SEZ uzņēmumu produkcijas eksporta valstis ir Dānija, Vācija, Alžīrija, Nīderlande, Lielbritānija, Krievija, Baltkrievija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ SIA "Terrabalt"
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
Darba vietas un vidējās algas
2003.gadā Liepājas SEZ uzņēmumu kopējais darba vietu skaits samazinājās par 2607 darba vietām, kas pamatā saistīts ar to, ka SEZ statuss tika anulēts A/S "Liepājas Metalurgs", kas 2002.gadā nodarbināja 2750 darbiniekus.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "Transwide services"
LSEZ SIA "DuCons"
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal"
LSEZ SIA "Pumac Liepaja"
LSEZ SIA "Scan-Plast"
LSEZ SIA "DG Termināls"
LVL
193.00
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30