2002. gada rezultāti
2002.gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības statusu bija ieguvuši 27 uzņēmumi. 2002.gadā Liepājas SEZ komercsabiedrības statuss tika piešķirts divām komercsabiedrībām: SIA "DG Termināls" un SIA "Glen Oil".
Savukārt trīs komercsabiedrībām Liepājas SEZ komercsabiedrības status stika anulēts: LSEZ SIA "Liepaja Fish terminal", LSEZ SIA "Liepaja Timber"; LSEZ SIA "Liepaja Scrap Recycling".
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
EUR
9.3 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
EUR
144.1 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2002. gadā
EUR
102.3 milj.
Eksporta apgrozījums (71%) no kopējā neto apgrozījuma
No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ AS "Liepājas Metalurgs"
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ SIA "Terrabalt"
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
Darba vietas un vidējās algas
2002.gadā SEZ uzņēmumos gada laikā papildus radītas 318 darba vietas.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ AS "Liepājas Metalurgs"
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
LSEZ SIA "Transwide services"
LSEZ SIA "DuCons"
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal"
LSEZ SIA "Pumac Liepaja"
LSEZ SIA "Scan-Plast"
LSEZ SIA "DG Termināls"
LSEZ SIA "Glen Oil"
LVL
220.00
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30