2001. gada rezultāti
2001.gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības statusu bija ieguvuši 27 uzņēmumi. 2001.gada 1. novembrī Liepājas SEZ komercsabiedrības statuss tika piešķirts SIA "EUROSTEEL".
Savukārt Liepājas SEZ komercsabiedrības statuss tika anulēts uzņēmumam LSEZ SIA "LLK". LSEZ SIA "Trans Liepāja" tika reorganizēta par LSEZ A/S "Liepājas osta LM", kas pārņēma LSEZ SIA "Trans Liepāja" saistības un tiesības.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
8.7 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
125.2 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2001. gadā
LVL
93.1 milj.
Eksporta apgrozījums (74.4%) no kopējā neto apgrozījuma
Darba vietas un vidējās algas
2001.gadā SEZ uzņēmumos tiek radītas 54 jaunas darba vietas.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ AS "Liepājas Metalurgs"
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
LSEZ SIA "Erke"
LSEZ SIA "DuCons"
LSEZ SIA "Terrabalt"
LVL
216.00
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30