2013. gada rezultāti
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusā darbojās 37 uzņēmumi. Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „Baltic Biofuel Company” SIA, kura darbības specializācija saistīta ar biokurināmo granulu slēgto noliktavu būvniecību un tajās biokurināmo granulu uzglabāšanu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „LAUMA FABRICS” SIA, kura darbības specializācija saistīta ar materiālu ražošanu un pārdošanu sieviešu veļas šūšanai, medicīnas produkcijas ražošanu un pārdošanu, formēšanas un korsešu izstrādājumu ražošanu un pārdošanu.
2013. gadā Liepājas SEZ pārvalde noslēdza septiņus ilgtermiņa nomas līgumus.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
5.276 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
87.568 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2013. gadā
LVL
41.538 milj.
Eksporta apgrozījums (47.44%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Nīderlande, Lietuva, Krievija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ SIA "Erke"
LSEZ SIA "RT metāls"
LSEZ SIA "Scan-Plast Latvia"
LSEZ SIA "DG Termināls"
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"
LSEZ SIA "Jensen Metal"
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja"
LSEZ SIA "Meta-Plast"
Darba vietas un vidējās algas
2013. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās tika nodarbināti 1684 darbinieki. 2013. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopējais darba vietu skaits, salīdzinot ar 2012. gadu, ir samazinājies par 27 darba vietām.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal LTD"
17
LSEZ SIA "Elme Messer Metalurgs"
13
LSEZ SIA "DG Termināls"
9
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
8
LSEZ SIA "Duna"
7
LSEZ SIA "Lesjofors Gas Springs"
6
LVL
528.22
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
LVL
398.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Liepājas pilsētā (avots: www.liepaja.lv)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30