2017.gada rezultāti
Liepājas SEZ statusā veiksmīgi darbojās 45 kapitālsabiedrība. Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts 5 jaunām SEZ kapitālsabiedrībām - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Baltic Solar Factory”, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma “EVIJA”, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Buckwheat Baltics”, LSEZ SIA “JM Properties”, LSEZ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Swedan Partners”.
Noslēgti 3 zemes nomas tiesību rezervēšanas un 6 ilgtermiņa nomas līgumi par jaunu ražotņu un noliktavu būvniecību
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
EUR
16 545 495.95
Kapitālsabiedrību kopējie veiktie ieguldījumi, t.sk. kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides (būvniecība, modernās tehnoloģijas, nemateriālie ieguldījumi)
EUR
12 123 832.67
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
EUR
232 468 948.34
Kopējais neto apgrozījums 2017. gadā
EUR
140 709 827.88
Eksporta apgrozījums (60.53%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Vācija, Zviedrija, Ukraina, Nīderlande u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "LAUMA FABRICS"
LSEZ SIA "Jensen Metal"
LSEZ SIA "EURO DK"
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
LSEZ SIA "LASKANA"
LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja"
Darba vietas un vidējās algas
2017. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās vidēji tika nodarbināti 2129 darbinieki. Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopējais darba vietu skaits, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājies par 140 darba vietām.
2017.gadā izveidotas 133 jaunas darba vietas, lielāko darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
44
LSEZ SIA "Jensen Metal"
14
LSEZ SIA "LAUMA FABRICS"
12
LSEZ SIA "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD"
10
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"
5
LSEZ SIA "MOLS L"
5
EUR
1 061.21
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
EUR
719.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Liepājas pilsētā (avots: www.liepaja.lv)
EUR
926.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Latvijā (avots: www.csb.gov.lv)
Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30