2012. gada rezultāti
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusā darbojās 35 uzņēmumi. Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts LSEZ SIA „Meta - Plast”, kura darbības specializācija saistīta ar detaļu izgatavošanas no plastmasas, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „BioMerkurs” SIA, kura darbības specializācija saistīta ar dažāda veida augu izcelsmes beramkravu, augu izcelsmes energonesēju, dažāda pielietojuma akmens šķembu pārkraušanu, kā arī šķeldas ražošanu un eksportu.
2012. gadā Liepājas SEZ pārvalde noslēgusi septiņus ilgtermiņa nomas līgumus.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
19.816 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
107.760 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2012. gadā
LVL
40.336 milj.
Eksporta apgrozījums (37.43%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Nīderlande, Lietuva, Krievija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal LTD"
LSEZ SIA "Jensen Metal"
Darba vietas un vidējās algas
2012. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās tika nodarbināti 1711 darbinieki. Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopējais darba vietu skaits, salīdzinot ar 2011. gadu, palielinājās par 108 darba vietām.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal LTD"
36
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
15
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
10
LSEZ SIA "Terrabalt"
5
LVL
534.72
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
LVL
395.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Liepājas pilsētā (avots: www.liepaja.lv)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30