2008. gada rezultāti
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības statusā darbojās 34 uzņēmumi. Liepājas SEZ uzņēmējsabiedrības statuss tika piešķirts trijām uzņēmējsabiedrībām: SIA „ Marilat SK ”, SIA „Lesjofors Gas Springs”, SIA „Trelleborg Wheel”.
2008.gadā Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības apliecības ir anulētas četrām uzņēmējsabiedrībām: LSEZ SIA „Balt IG”, LSEZ SIA „IG Latvia”, LSEZ SIA „IG Baltic” un LSEZ SIA „ETB”. Trīs „IG” grupas uzņēmumi izbeidza savu darbību Latvijā, savukārt LSEZ SIA „ETB” veica savas ražošanas pārstrukturēšanu, kā rezultātā ražošanas process uz laiku tika apturēts.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
7.4 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
89.9 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2008. gadā
LVL
54.3 milj.
Eksporta apgrozījums (60.04%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās SEZ uzņēmumu produkcijas eksporta valstis ir Dānija, Vācija, Nīderlande, Zviedrija, Lielbritānija, Baltkrievija, Lietuva, Krievija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Baltic Transshipment Center"
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal"
LSEZ SIA "Eurosteel"
Darba vietas un vidējās algas
2008. gadā Liepājas SEZ uzņēmumos kopā vidēji bija nodarbināti 1650 strādājošie, kas ir par 878 darbiniekiem mazāk nekā 2007. gadā. Darba vietu samazinājums pamatā saistīts ar uzņēmumu „IG Latvia” un „Balt IG” darba vietu samazināšanos par 492 darbiniekiem.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "Terrabalt"
LSEZ SIA "Transit Service"
LSEZ SIA "J.J.Stainless"
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal"
LSEZ SIA "Baltic Transshipment Center"
LSEZ SIA "Eurosteel"
LVL
429.83
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30