Liepājas ostas ar naftu piesārņoto ūdeņu pieņemšanas un attīrīšanas iekārtu būvniecība
Projekta realizācijas laiks:
2002. gads
Projekta ieviesējs:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Projekta mērķis:
nodrošināt Liepājas ostas atbilstību nacionālajām un starptautisko konvenciju un rekomendāciju prasībām, uzbūvējot prasībām atbilstošas, drošas un efektīvas kuģu radīto piesārņoto ūdeņu pieņemšanas un attīrīšanas iekārtas
Projekta kopējās izmaksas:
0.8 milj. EUR
Projekta ietvaros tika veikta Liepājas ostas ar naftu piesārņoto ūdeņu pieņemšanas un attīrīšanas iekārtu būvniecība.
Darbus veica uzņēmums SIA “Eko Osta”. Projekta realizācija tika pabeigta 2003. gadā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30