Ostas auto pievedceļa izbūve
Projekta realizācijas laiks:
1999. gads
Projekta ieviesējs:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Projekta mērķis:
novirzīt kravu transporta plūsmu no pilsētas dzīvojamiem rajoniem
Projekta kopējās izmaksas:
0.4 milj. EUR
Attīstoties ostas Brīvostas un Ziemas ostas rajonos atrodošos kravu pārkaušanas termināļu darbībai, parādījās problēma, ka kravas – kokmateriāli, tērauda armatūra, treileri, u.c., tiek piegādātas ostai, izmantojot smagā kravas transporta kustībai nepiemērotas pilsētas ielas. Problēma tika atrisināta izbūvējot jaunu ostas pievedceļu (tagadējo Brīvostas ielu), tādejādi radot iespēju kravu transporta kustībai izmantot kravu tranzītam piemērotās Cukura, Pulvera un ar ostas pievedceļu savienoto O. Kalpaka ielu, maksimāli samazinot pilsētas transporta koplietošanas infrastruktūras noslodzi.
Darbus veica SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”. Projekta realizācija tika pabeigta 2000. gadā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30