Atklāts konkurss “Absorbējošo materiālu iegāde ” identifikācijas Nr. LSEZ 2021/57/K

Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma procedūras nolikums (turpmāk – Nolikums) ar pielikumiem un EIS tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājas lapā internetā https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290.

 

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2021.gada 10.martam plkst. 11.00, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30, piektdienās līdz plkst.16.00. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30