Atklāta konkursa “Kuģu vadulu izbūves Karostas kanālā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” Id.Nr. Nr.LSEZ2021/65/K

Izvērtējot Pretendenta iesniegto piedāvājumu  un ņemot vērā to, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā piedāvātā līgumcena, Komisija konstatē, ka Pretendenta SIA “ALSERVISS PLUSS” piedāvājums atbilst atklātā iepirkuma nolikuma prasībām un piedāvātā kopējā līgumcena par “Kuģu vadulu izbūves Karostas kanālā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” – EUR 77700.00 , neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē Iepirkuma speciālista kabinetā (1.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1630, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:

 

3.1.Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas.

 

3.2.Elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

 

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā 2021.gada 12.aprīlī plkst.10.00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30