ATKLĀTĀ KONKURSA “Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2021/64/K

Iepirkuma priekšmets: Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas darbu būvuzraudzība saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

 

CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).

 

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30