ATKLĀTĀ KONKURSA “Liepājas ostas Karostas un Loču kanālu nakts izgaismojuma izveides būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2021/63/K

Iepirkuma priekšmets: Liepājas ostas Karostas un Loču kanāla nakts izgaismojuma izveides būvuzraudzība saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām. CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).

 

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē Iepirkuma speciālista kabinetā (1.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā līdz 2021.gada 20.jūlijam plkst.10.00, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, piektdienās līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30