Atklāta konkursa “Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2021/70/K

Komisijai veica Pretendenta SIA "AQUATEX"  finanšu piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši noteiktajam kritērijam: 1m3 izsūknētās un uz jūras grunts izgāztuvi izvestās grunts cenu reizinās ar izsūknējamo 100 000 m3 skaitu (apjoma robežas noteiktas Tehniskajā specifikācijā  – nolikuma pielikums Nr.1), un pie iegūtā rezultāta pieskaitot kopējo mobilizācijas/demobilizācijas cenu. Iepirkuma komisija par uzvarētāju 2021.gada 27.augustā atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības  SIA  " AQUATEX ", ar piedāvāto zemāko cenu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem par “Liepājas  ostas kuģu kanālu  un akvatorijas dziļumu  uzturēšanas darbi” 414 000.00 EUR, bez PVN.

 

Iepirkuma priekšmets: remonta padziļināšanas darbi (dziļumu uzturēšana) Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas projektēto dziļumu uzturēšana no 2021.gada 15.septembra līdz 2022.gada 15.septembrim (ar iespēju pagarināt līgumu līdz vienam gadam) atbilstoši Tehniskai specifikācijai.

 

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 16.augustam plkst.10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un EIS  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60359, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē Iepirkuma speciālista kabinetā (1.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā līdz 2021.gada 16.augustam plkst.10.00, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, piektdienās līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

 

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60359

 

 

Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30