ATKLĀTS IEPIRKUMS „DEGVIELAS IEGĀDE LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDES AUTOMAŠĪNĀM” Id. Nr. LSEZ2021/74/K

Atklātajā iepirkumā “Degvielas iegāde  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes automašīnām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2021/74/K), par uzvarētāju atzīt  un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt”, SIA “Circle K Latvia”,reģ.nr.40003064094, ar lielāko punktu skaitu saskaņā ar nolikuma 14.10.apakšpunktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

 

2.1.  Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju / tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 1. pielikums).

2.2.  Konkursa iepirkuma nomenklatūras CPV kods:

Kods

Koda atšifrējums latviešu valodā

Koda atšifrējums angļu valodā

Pakalpojuma kategorijas Nr.

09132000-3

Benzīns

Petrol

preces

09134200-9

Dīzeļdegviela

Diesel fuel

preces

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290, līdz 2021.gada 8.novembrim plkst.10.00

 

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā 2021.gada 8.novembrim plkst.10.00

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30