Atklāts konkurss par “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas numurs: LSEZ2021/73/K

Atklātajā konkursā “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2021/73/K), par uzvarētāju atzīt  un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt "Latvenergo" AS, reģ.Nr. 40003032949, ar piedāvāto kopējo līgumcenu EUR 588880.0,  neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Iepirkuma priekšmets - Elektroenerģijas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar šī nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām (turpmāk– Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un sadali.

 

Konkursa iepirkuma priekšmeta nomenklatūras (CPV) kods - 09310000-5.

 

Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 6.pielikums).

 

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 4 (četri) mēneši - no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.martam.

 

 

Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes interneta mājas lapā http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi  un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290  e-konkursu apakšsistēmā šī atklātā iepirkuma sadaļā.

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 15.novembrim plkst.10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30