“Projekta “Tehnoloģiska pārbrauktuve uz dzelzceļa pievedceļa Nr.150 Liepājas ostā” būvdarbi” iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2021/69/K

Iepirkuma priekšmets: Tehnoloģiskas pārbrauktuves izbūve uz dzelzceļa pievedceļa Nr.150 Liepājas ostā.

 

CPV kodi:45000000-7

 

Iepirkuma darbi tiks veikti un finansēti Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta” (projekta iesniegums Nr.20-00-F01123-000002) ietvaros.

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 29.oktobrim plkst.10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30