ATKLĀTA KONKURSA “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas numurs: LSEZ2022/75/K

Iepirkuma priekšmets - Elektroenerģijas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar šī nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām (turpmāk– Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un sadali.

 

Konkursa iepirkuma priekšmeta nomenklatūras (CPV) kods - 09310000-5.

 

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši - no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim.

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 1.aprīlim plkst.10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290.

Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30