IEPIRKUMA (IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LSEZ 2022/81/K) Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes kuģiem

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

 

Marķētas dīzeļdegvielas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās  zonas pārvaldes īpašumā esošiem kuģiem saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

 

 

Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290) līdz 2022.gada 13.maijam plkst.10:00.

 

 

Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja

Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30