Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai
Rezultāti
Publikācijas datums: 30.06.2015
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka iepirkums „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/6/K, ir noslēdzies.
Iepirkuma priekšmets ir projektēšana un būvdarbi (CPV kodi: 71320000-7; 45110000; 45240000) - sanācijas darbi „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Iepirkums tiek veikts projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” Nr. 3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 ietvaros.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkuma komisija 2015. gada 30. jūnijā pieņēma lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir Personu apvienība „EKO OSTA RR”, ko veido Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Riga rent”, reģ. Nr. 40003629944, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EKO OSTA”, reģ. Nr. 40003428805, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “E DAUGAVA”, reģ. Nr. 40003600332.
Pretendenta piedāvātā līgumcena ir EUR 2 192 094,99 bez PVN.
Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, nod. maks. reģ. Nr.90000329402.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 10.04.2015
Paziņojums par izsludinātā iepirkuma “Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”, identifikācijas Nr.LSEZ2015/6/K, nolikuma grozījumiem:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, reģ. Nr. 90000329402, informē, ka Iepirkuma komisija ir apstiprinājusi iepirkuma “Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”, identifikācijas Nr.LSEZ2015/6/K, (turpmāk – Iepirkums) ar grozījumiem Nr.1 konsolidēto versiju.
Ar Iepirkuma ar grozījumiem Nr.1 konsolidēto versiju ir iespējams iepazīties mājas lapā: http://liepaja-sez.lv/lv/sez/iepirkumi/ (latviešu valodā).
Iepirkuma priekšmets ir “Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
līdz 2015. gada 27. aprīļa plkst. 13.00
Iepirkums tiek veikts projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” Nr. 3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 ietvaros.
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes vecākā ekonomiste Evita Pērkone
Telefona nr.
(+371) 63407705
Faksa nr.
(+371) 634 80252
E-pasts
evita@lsez.lv
Iepirkums
Publikācijas datums: 16.03.2015
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludina iepirkumu: “Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/6/K.
Identifikācijas numurs
LSEZ2015/6/K
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
līdz 2015. gada 16. aprīlis plkst. 11.00.
Iepirkuma apraksts: Iepirkuma priekšmets ir “Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
Iepirkums tiek veikts projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” Nr. 3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 ietvaros.
Jebkurš interesents bez maksas ar konkursa dokumentāciju (latviešu valodā) var iepazīties, kā arī saņemt elektronisko kopiju CD formātā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Personāla un lietvedības daļā (2.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2015.gada 15.aprīlim no plkst. 09.00 līdz 12.00un no13.00līdz 16.00 (16.04.2015. līdz plkst. 11.00)
Iepirkuma nolikums un dokumentu paraugi piedāvājuma sagatavošanai pieejami http://www.liepaja-sez.lv/lv/sez/iepirkumi/ (latviešu valodā).
Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, reģ. Nr.90000329402.
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes vecākā ekonomiste Evita Pērkone
Telefona nr.
(+371) 63407705
Faksa nr.
(+371) 634 80252
E-pasts
evita@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30