Iepirkums "Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā"
Rezultāti
Publikācijas datums: 09.09.2016
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka 2016. gada 15. jūnijā izsludinātais iepirkums par "Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā" ir noslēdzies.
Iepirkums
Publikācijas datums: 15.06.2016
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludina iepirkumu: "Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā", identifikācijas Nr. LSEZ2016/2/K
Iepirkuma identifikācijas numurs
LSEZ2016/2/K
Iepirkuma priekšmets
"Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā" (CPV kods: 66100000-1).
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
līdz 2016.gada 8.augustam plkst. 11.00
Iepirkums tiek sadalīts 4 (četrās) daļās. Ieinteresētais piegādātājs var sniegt tikai vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām.
Jebkurš interesents bez maksas ar iepirkuma dokumentāciju (latviešu valodā) un (angļu valodā) var iepazīties, kā arī saņemt elektronisko kopiju CD formātā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkuma speciālista kabinetā (1. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2016. gada 8. augustam no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 (2016. gada 8.augustā līdz plkst. 11.00). Noteicošā valoda - latviešu valoda.
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 63422394
Faksa nr.
(+371) 634 80252
E-pasts
kristine.alpena@lsez.org
Tender
Liepaja Special Economic Zone Authority announces procurement: "Procurement of Tugboat hire and Tugboat services in the Port of Liepaja", Identification No. LSEZ2016/2/K.
Matter of the particular procurement is provision of Tugboat hire and Tugboat services in the Port of Liepaja. ( CPV kods: 66100000-1). The procurement of such a Service shall be split in 4 (four) parts, consisting of four separate procurement subject.
These Regulations are available in the website of the Commissioning Authority at http://liepaja-sez.lv/lv/liepajas-sez/iepirkumi.
Any interested party may have a free of charge access to the Tender documentation (in the Latvian and English languages), as well as, to obtain an electronic CD copy version at the office of the Procurement Specialist of the Liepaja Special Economic Zone Authority at 4 Fēniksa Str., Liepaja, LV - 3401 (1st Floor), every working day by 8 , August, 2016, from 9.00 a.m. to 12.00, and from 1.00 p.m. to 4.00 p.m. (8 August by 11.00 a.m.). The Latvian language shall be prevailing.
The Tender deadline: 8 August 2016 till. 11:00 a.m.
Contact Person of the Commissioning Authority
Kristine Alpena, Procurement Specialist of the Liepaja Special Economic Zone Authority
Telephone
(+371) 634 22394
Fax
(+371) 634 80252
E-mail
kristine.alpena@lsez.org
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30