“Liepājas ostas autotransporta pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde” (Identifikācijas Nr. LSEZ2017/12ES/K)
Rezultāti
Publikācijas datums: 16.10.2017.
Iepirkumu procedūra ir izbeidzama, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkumu procedūras prasībām.
Iepirkums
Publikācijas datums: 12.09.2017.
Iepirkuma apraksts: Liepājas ostas autotransporta pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un normatīvo aktu prasībām.
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
Statuss:
Izsludināts
Identifikācijas numurs:
LSEZ2017/12ES/K
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2017. gada 04. oktobris plkst. 10.00
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30