Atklātā iepirkuma procedūra “Par trešo valstu izcelsmes pārtikas produktu atkritumu savākšanu un transportēšanu no kuģiem” (Identifikācijas Nr. LSEZ2017/17/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 27.02.2018.
Atklātajā iepirkumā „Par trešo valstu izcelsmes pārtikas produktu atkritumu savākšanu un transportēšanu no kuģiem”, Identifikācijas Nr. LSEZ2017/17/K, par uzvarētāju atzīta un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BALTIK EKO GROUP”, reģ. Nr.40003946364, ar piedāvāto zemāko mēneša cenu par pārtikas produktu atkritumu savākšana no kuģiem un to transportēšanu līdz atkritumu konteineriem (specializētiem), kas izvietoti Liepājas ostas teritorijā – EUR 1500.00, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkums
Publikācijas datums: 21.12.2017.
Iepirkuma veids: atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Līguma priekšmets:
1.
Pārtikas produktu atkritumu savākšana no kuģiem un to transportēšana līdz atkritumu konteineriem (specializētiem), kas izvietoti Liepājas ostas teritorijā.
2.
Pakalpojumi tiek sniegti pamatojoties uz tehnisko specifikāciju (nolikuma 2. pielikums) un finanšu piedāvājumu (nolikuma 4. pielikums).
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018. gada 10. janvārim plkst. 10.00, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401 (iepirkumu speciālistam Kristīnei Alpēnai, tel.nr. 63422394, e-pasts: kristine.alpena@lsez.lv).
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30