“Liepājas ostas Karostas molu atjaunošanas un pasākumu ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei būvprojekta izstrāde” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/16ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 08.03.2018.
Atklātajā iepirkumā „Liepājas ostas Karostas molu atjaunošanas un pasākumu ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei būvprojekta izstrāde”, Identifikācijas Nr. LSEZ 2018/ES16/K, par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Inženieru birojs "Kurbada tilti”, ar piedāvāto līgumcenu 42 110.00 EUR, bez pievienotā vērtības nodokļa.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 21.02.2018.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Iepirkums
Publikācijas datums: 09.02.2018.
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 5.marts plkst. 10.00
Iepirkuma priekšmets:
Liepājas ostas Karostas molu atjaunošanas un pasākumu ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un normatīvo aktu prasībām.
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Būvprojekta izstrāde tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Papildus pielikumus iespējams iegūt šeit: http://bit.ly/2BUFEUv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30