Atklāts iepirkums “Liepājas bākas atjaunošana” (identifikācijas Nr.LSEZ2018/24/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 07.06.2018
Atklātā iepirkuma “Liepājas bākas atjaunošana” identifikācijas Nr. LSEZ2018/24/K ietvaros Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkuma komisija 2018.gada 05.jūnija sēdē (Protokols Nr.8) par uzvarētāju atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas par Būvniecības I kārtu (Liepājas bākas ārējās daļas atjaunošana) SIA “FALKORS Building Industry”, reģ. Nr. 46803000830, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par 1. kārtu Liepājas bākas ārējās daļas atjaunošana – EUR 72 546.65 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Būvniecības II kārtai (Liepājas bākas iekštelpas atjaunošana) iesniegtie piedāvājumi neatbilst Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes plānotajam budžetam un pamatojoties uz nolikuma 1.11. punktu tiek pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu procedūru.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 26.04.2018.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 2
2.
Nolikuma grozījumi Nr. 3
3.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
4.
4. un 5. pielikums lokālā tāme (i un ii kārta) precizēta
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 25.04.2018.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1
2.
Mainīts iesniegšanas datums: 2018. gada 10. maijs plkst. 10.00
Informācija par objekta apskati
Publikācijas datums: 05.04.2018.
Atklāta iepirkuma “Liepājas bākas atjaunošana” objekta (Liepājas bāka, Roņu iela 6a, Liepāja) apskate. Tikšanās Roņu iela 6, Liepāja, LV-3401, pie LSEZ SIA "PK INVEST" caurlaides 11.aprīlī pulksten 13:00. Objekta apskates vadītājs Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis, tālrunis 29499197.
Iepirkums
Publikācijas datums: 26.03.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
LSEZ2018/24/K
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018. gada 26. aprīlis plkst. 10.00
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Iepirkuma priekšmets:
Liepājas bākas atjaunošana Roņu iela 6a, Liepājā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 1700 030 0022 atbilstoši SIA “GT L” izstrādātam būvprojektam “Liepājas bākas atjaunošana”.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) kārtās atbilstoši būvprojekta sastāvam:
1.
Būvniecības I kārta (Liepājas bākas ārējās daļas atjaunošana);
2.
Būvniecības II kārta (Liepājas bākas iekštelpas atjaunošana).
Būvniecības kārtu darba apjomi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30