Iepirkums “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārtas būvniecības darbi” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/27EJZF/K-3)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 17.07.2018
Iepirkuma komisija, ņemot vērā to, ka iesniegto piedāvājumu līgumcenas ievērojami pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, pamatojoties uz nolikuma 83.punktu “Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums”, sakarā ar nepietiekamu finansējumu, pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārtas būvniecības darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2018/27EJZF/K-3).
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 18.06.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 7
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 14.06.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 6
Iepirkuma grozījumi un skaidrojumi
Publikācijas datums: 07.06.2018
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 3
2.
Nolikuma grozījumi Nr. 3 pielikums Nr. 1 "Būvdarbu tāme piestātnei Nr. 83"
3.
Nolikuma grozījumi Nr. 3 pielikums Nr. 2 "Būvdarbu tāme piestātnei Nr. 85 - Nr.87"
4.
Nolikuma grozījumi Nr. 3 pielikums Nr. 1 "Būvdarbu tāme piestātnei Nr. 71 - Nr.72"
5.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
6.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
7.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 4
8.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 5
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 06.06.2018
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 2 (tiek pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 21.jūnijam, plkst. 10:00)
Iepirkuma grozījumi un skaidrojumi
Publikācijas datums: 30.05.2018
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1 (tiek pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 14.jūnijam, plkst. 10:00)
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
Iepirkums
Publikācijas datums: 03.05.2018
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 5.jūnijs plkst.10.00
Piedāvājuma nodrošinājums:
1’000 EUR (viens tūkstotis euro) par katru piedāvājuma daļu.
Iepirkuma priekšmets:
Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta” būvniecības darbi
Iepirkums sadalīts 3 (trīs) daļās atbilstoši SIA „Alserviss Pluss” izstrādātiem būvprojektiem:
1.
Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve;
2.
Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana;
3.
Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86, Nr.87 atjaunošana.
Iepirkuma darbi tiks veikti un finansēti projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta” (projekta iesniegums Nr.17-00_F01123-000003) ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.:
(+371) 26106614
E-pasts:
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30