Atklāts konkurss “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana”(identifikācijas Nr.LSEZ2018/30ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Iepirkuma komisija, par iepirkuma procedūras “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/30ES/K) uzvarētāju 2019.gada 18.janvārī atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra Pretendentam SIA “CTB”,reģ.Nr.42103019682, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana”– EUR 2 846 399.02, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 03.12.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 19
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 28.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 17
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 18
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 27.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 16
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 22.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 11
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 12
3.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 13
4.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 14
5.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 15
6.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.12.2018 plkst. 10.00
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 14.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 9
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 10
Iepirkums
Publikācijas datums: 13.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 6
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 7
3.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 8
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 09.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 5
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 08.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 4, piedavājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018. gada 28. novembrim plkst. 10.00
Iepirkuma skaidrojumi un grozījumi
Publikācijas datums: 06.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
2.
Nolikuma grozījumi Nr. 2
Iepirkuma skaidrojumi un grozījumi
Publikācijas datums: 30.10.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
2.
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 24.10.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
Iepirkums
Publikācijas datums: 15.10.2018
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018. gada 21. novembris plkst. 10.00
Piedāvājuma nodrošinājums:
10 000 EUR (desmit tūkstoši euro)
Iepirkuma priekšmets:
Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām
Būvniecības darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 21.novembrim plkst.10:00 Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Pasūtītāja Iepirkumu speciālista kabinetā, 1.stāvā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja Iepirkumu speciālists uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
Kontaktpersona par būvobjekta atrašanās vietu un apskates laiku
Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis
Telefona Nr.:
(+371) 63422008
Mob. tālrunis:
(+371) 29499197
E-pasts:
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.:
(+371) 26106614
Dokumenti lejupielādei
Nolikuma skaidrojumi Nr. 19 - 8.pielikums "Finanšu piedāvājuma veidlapa jauna (xls.formāts)"
Nolikuma skaidrojumi Nr. 19
Nolikuma skaidrojumi Nr. 18
Nolikuma skaidrojumi Nr. 17 - 8.pielikums "Finanšu piedāvājuma veidlapa jauna (xls.formāts)"
Nolikuma skaidrojumi Nr. 17
Nolikuma skaidrojumi Nr. 16 - 8.pielikums "Finanšu piedāvājuma veidlapa jauna (xls.formāts)"
Nolikuma skaidrojumi Nr. 16
Nolikuma grozījumi Nr. 3 "8.pielikums "Finanšu piedāvājuma veidlapa jauna (xls.formāts)""
Nolikuma grozījumi Nr. 3
Nolikuma skaidrojumi Nr. 15 PIELIKUMI
Nolikuma skaidrojumi Nr. 15
Nolikuma skaidrojumi Nr. 14 PIELIKUMI
Nolikuma skaidrojumi Nr. 14
Nolikuma skaidrojumi Nr. 13 PIELIKUMI
Nolikuma skaidrojumi Nr. 13
Nolikuma skaidrojumi Nr. 12
Nolikuma skaidrojumi Nr. 11
Nolikuma skaidrojumi Nr. 10
Nolikuma skaidrojumi Nr. 9
Nolikuma skaidrojumi Nr. 8 PIELIKUMI
Nolikuma skaidrojumi Nr. 8
Nolikuma skaidrojumi Nr. 7 PIELIKUMI
Nolikuma skaidrojumi Nr. 7
Nolikuma skaidrojumi Nr. 6 PIELIKUMI
Nolikuma skaidrojumi Nr. 6
Nolikuma skaidrojumi Nr. 5
Nolikuma skaidrojumi Nr. 4
Nolikuma grozījumi Nr. 2 - "8.pielikums "Finanšu piedāvājuma veidlapa jauna (xls.formāts)""
Nolikuma grozījumi Nr. 2
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
Nolikuma grozījumi Nr. 1 - "8.pielikums "Finanšu piedāvājuma veidlapa""
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1 - tehniskā shēma tāmes Nr. poz.200-201
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
Nolikums
1.pielikums Tehniskā specifikācija
2.pielikums Pretendenta pieteikuma veidlapa
3.pielikums Izpildīto darbu saraksta veidlapa
4.pielikums Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa
5.pielikums Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa
6.pielikums Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa
7.pielikums līguma projekts
8.pielikums Finanšu piedāvājums (pdf.formāts)
8.pielikums Finanšu piedāvājums (xls.formāts)
9.pielikums Tehniskā dokumentācija elektroniskā formā
Tehniskās dokumentācijas pielikums: Būvatļauja
Tehniskās dokumentācijas pielikums: Būvprojekts
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30