Liepājas bākas iekštelpu atjaunošana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/44/K)
Iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par iepirkuma procedūras “Liepājas bākas iekštelpu atjaunošana” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2019/44/K) uzvarētāju 2019.gada 26.augustā atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA “IDP industrija” , ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “ Liepājas bākas iekštelpu atjaunošana”– EUR 62 193.08, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2019.gada 7.augusts plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets - Liepājas bākas atjaunošana Roņu iela 6a, Liepājā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 1700 030 0022 atbilstoši bākas iekštelpas atjaunošana). Būvniecības apjomi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
 
Tehniskais apraksts
 
 Liepājas bākas atjaunošana Roņu iela 6a, Liepājā zemes gabalā ar kadastra Nr. 1700 030 0022 atbilstoši Tehniskai specifikācijai (Nolikuma 1.Pielikums) un SIA “GT L” būvprojektam “Liepājas bākas atjaunošana. Būvniecības 2. kārta (Liepājas bākas iekštelpu atjaunošana)”.
 
Galvenie darbi
 
Būvniecības II kārta (Liepājas bākas iekštelpu atjaunošana). Darba apjomi:
 
  • Torņa pirmā stāva grīdas attīrīšana un krāsas aizsargseguma veidošana;
  • Torņa stobra, starpstāvu pārsegumu un kāpņu metāla elementu attīrīšana un pretkorozijas seguma veidošana;
  • Vagondēļu apšuvuma demontāža un jauna vagondēļu seguma uzstādīšana;
  • Vagondēļu krāsošana;
  • Dēļu grīdas demontāža bākas luktura telpai;
  • Tērauda lokšņu nomaiņa;
  • Papildus apgaismojuma uzstādīšana.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30