Atklātā konkursa “Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1. kārta” Id. Nr. LSEZ2019/47ES/K

Iepirkuma procedūra tiek organizēta atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. sagatavotajām Iepirkuma vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuras paredz, ka publikācija par iepirkuma procedūru ir ievietojama EIS profilā.

 

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ““Interreg“ Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”” ietvaros.

 

Informācija par iepirkumu un tā dokumentācija ir atrodama e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29759 vai Pasūtītāja EIS pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290

 

Visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus, Ieinteresēto piegādātāju uzdotos jautājumus un uz tiem sniegtās atbildes, papildu informāciju un iespējamās izmaiņas un/ vai papildinājumus nolikumā Pasūtītājs ievieto Elektroniski iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29759) pie šī iepirkuma procedūras nolikuma, kā arī nosūta Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. Ja minētos dokumentus un informāciju Pasūtītājs ir ievietojis minētajā tīmekļvietnē, tiek uzskatīts, ka Ieinteresētais piegādātājs tos ir saņēmis. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ka kāds no Ieinteresētajiem piegādātājiem nebūs iepazinies ar Pasūtītāja publikācijām iepirkuma procedūras gaitā.

 

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 6.janvārim, plkst. 10.00 Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, LV-3401, piedāvājumus iesniedzot personīgi, ar kurjerpastu vai atsūtot pa pastu uz juridisko adresi. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā juridiskajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam, un par to pilnu atbildību uzņemas Ieinteresētais piegādātājs.


Ar atklāta konkursa “Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1. kārta” Id. Nr. LSEZ2019/47ES/K apstiprinātajiem nolikuma skaidrojumiem Nr.1. un grozījumiem Nr.1. varat iepazīties vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29759

Ar atklāta konkursa “Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1. kārta” Id. Nr. LSEZ2019/47ES/K apstiprinātajiem nolikuma skaidrojumiem Nr.2. un grozījumiem Nr.2. varat iepazīties vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29759

Ar atklāta konkursa “Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1. kārta” Id. Nr. LSEZ2019/47ES/K apstiprināto piedāvājumu iesniegšanas pagarinājumu varat iepazīties vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29759

Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30